APPENDIX 1: DE ROMEINSE KEIZERS

In onderstaande tabel vind je achtereenvolgens:

* kolom 1 = de naam van de keizer

* kolom 2 = het jaar waarin zijn regering begon (zonder vermelding "voor / na Christus", omdat alleen Augustus voor Christus begon te regeren en na Christus stierf; alle andere jaartallen zijn dus "na Christus");

* kolom 3 = het jaar waarin zijn regering eindigde;

* kolom 4 = de leeftijd van de keizer bij zijn troonsbestijging (voor zover deze informatie beschikbaar is);

* kolom 5 = de duur van zijn regering in jaren;

* kolom 6 = de duur van zijn regering in dagen (voor zover deze informatie beschikbaar is);

* kolom 7 = door wie hij tot keizer werd gekozen (voor zover deze informatie beschikbaar is);

* kolom 8 = welke zijn doodsoorzaak was (we blijven hier zeer algemeen!)

Dat de jaartallen vanaf het einde van de tweede eeuw niet langer numeriek kloppen, heeft te maken met het feit dat een keizer zich soms door een ander liet bijstaan in de gigantische taak om het onmetelijke rijk te besturen.

In de derde eeuw (de eeuw van de soldatenkeizers) waren er dan weer zoveel pretendenten dat de Romeinse legers het tegen elkaar opnamen om hun kandidaat op de troon te plaatsen; ze wachten uiteraard niet tot er maar één kandidaat meer was... Het resultaat is - op zijn zachtst gezegd - nogal chaotisch.

naam begin einde leeftijd jaren dagen gekozen door doodsoorzaak
1 Augustus 27 14 35 40 213 senaat natuurlijk (?)
2 Tiberius 14 34 56 22 207 senaat natuurlijk (?)
3 Caligula 37 41 25 3 308 senaat gewelddadig
4 Claudius 41 54 50 13 258 pretorianen gewelddadig
5 Nero 54 68 17 13 238 pretorianen zelfmoord
6 Galba 68 69 73 0 214 senaat gewelddadig
7 Otho 69 69 36 0 91 senaat zelfmoord
8 Vitellius 69 69 54 0 348 soldaten gewelddadig
9 Vespasianus 69 79 60 9 353 soldaten natuurlijk
10 Titus 79 81 38 2 80 senaat natuurlijk
11 Domitianus 81 96 29 15 4 senaat gewelddadig
12 Nerva 96 98 66 1 127 senaat natuurlijk
13 Trajanus 98 117 45 19 195 senaat natuurlijk
14 Hadrianus 117 138 41 20 329 soldaten natuurlijk
15 Antoninus Pius 138 161 52 22 237 senaat natuurlijk
16 Marcus Aurelius 161 180 39 19 10 senaat natuurlijk
17 Commodus 177 192 16 15 360 senaat gewelddadig
18 Pertinax 193 193 66 0 87 pretorianen gewelddadig
19 Didius Julianus 193 193 60 0 63 pretorianen gewelddadig
20 Clodius Albinus 196 197 46 1 49 soldaten zelfmoord
naam begin einde leeftijd jaren dagen gekozen door doodsoorzaak
21 Septimius Severus 193 211 47 17 295 soldaten natuurlijk
22 Caracalla 198 217 10 18 176 senaat gewelddadig
23 Geta 209 212 20 2 147 senaat gewelddadig
24 Macrinus 217 218 53 1 79 soldaten gewelddadig
25 Diadumenianus 218 218 10 0 45 soldaten gewelddadig
26 Elagabalus 218 222 14 3 298 soldaten gewelddadig
27 Alexander Severus 222 235 16 13 5 pretorianen gewelddadig
28 Maximinus 235 238 62 3 96 soldaten gewelddadig
29 Gordianus I 238 238 81 0 20 grondeigenaars zelfmoord
30 Gordianus II 238 238 46 0 20 vader gewelddadig
31 Balbinus 238 238 60 0 97 senaat gewelddadig
32 Pupienus 238 238 74 0 97 senaat gewelddadig
33 Gordianus III 238 244 13 5 206 soldaten gewelddadig
34 Philippus I 244 249 45 5 206 soldaten gewelddadig
35 Philippus II 247 249 10 2 12 vader gewelddadig
36 Decius Trajanus 249 251 49 1 346 soldaten gewelddadig
37 Herennius Etruscus 251 251 ? 0 91 vader gewelddadig
38 Hostilianus 251 251 ? 0 45 Trebonianus natuurlijk
39 Trebonianus Gallus 251 253 ? 1 245 soldaten gewelddadig
40 Volusianus 251 253 ? 1 300 vader gewelddadig
naam begin einde leeftijd jaren dagen gekozen door doodsoorzaak
41 Aemilianus 253 253 46 0 88 soldaten gewelddadig
42 Valerianus I 253 260 60 6 38 soldaten gewelddadig
43 Gallienus 253 268 36 14 150 vader gewelddadig
44 Saloninus 259 259 16 0 30 vader gewelddadig
45 Aureolus 268 268 ? 0 90 soldaten gewelddadig
46 Claudius II 268 269 54 1 164 soldaten natuurlijk
47 Quintillus 269 269 55 0 77 soldaten zelfmoord
48 Aurelianus 269 275 63 5 140 soldaten gewelddadig
49 Tacitus 275 276 75 0 252 senaat gewelddadig
50 Florianus 276 276 ? 0 88 zichzelf gewelddadig
51 Probus 276 282 44 6 60 soldaten gewelddadig
52 Carus 282 283 52 0 300 soldaten natuurlijk
53 Carinus 282 285 34 2 300 vader gewelddadig
54 Numerianus 283 284 29 1 182 vader gewelddadig
55 Diocletianus 284 305 48 20 261 soldaten natuurlijk
56 Maximianus 286 307 35 21 90 Diocletianus zelfmoord
57 Constantius I 305 306 55 1 84 keizer natuurlijk
58 Galerius 305 311 ? 6 4 keizer natuurlijk
59 Severus II 306 307 ? 0 185 keizer gewelddadig
60 Maxentius 306 312 23 6 ? pretorianen gewelddadig
naam begin einde leeftijd jaren dagen gekozen door doodsoorzaak
61 Licinius 308 324 46 15 289 keizer gewelddadig
62 Maximinus Daia 309 313 39 4 240 ? zelfmoord
63 Valens 316 316 ? 0 30 keizer gewelddadig
64 Martinianus 324 324 ? 0 300 keizer gewelddadig
65 Constantinus I 307 337 27 30 61 keizer natuurlijk
66 Constantinus II 337 340 20 2 171 zichzelf gewelddadig
67 Constans 337 350 17 12 168 zichzelf gewelddadig
68 Constantius II 337 361 20 24 54 zichzelf natuurlijk
69 Magnentius 350 353 47 3 202 soldaten zelfmoord
70 Vetrianus 350 350 ? 0 294 soldaten natuurlijk
71 Nepotianus 350 350 ? 0 27 moeder/soldaten gewelddadig
72 Julianus Apostata 360 363 28 3 146 soldaten gewelddadig
73 Jovianus 363 364 33 0 230 soldaten natuurlijk
74 Valentinianus I 364 375 43 11 261 soldaten natuurlijk
75 Valens 364 378 36 14 131 broer gewelddadig
76 Procopius 365 366 41 0 239 soldaten gewelddadig
77 Gratianus 367 383 7 16 1 vader gewelddadig
78 Valentinianus II 375 392 5 16 173 soldaten gewelddadig
79 Theodosius I 379 395 32 15 358 keizer natuurlijk
80 Arcadius (ORR) 383 408 6 25 102 vader natuurlijk
naam begin einde leeftijd jaren dagen gekozen door doodsoorzaak
81 Maximus 383 388 ? 5 88 soldaten gewelddadig
82 Victor 387 388 ? 1 268 vader gewelddadig
83 Eugenius 392 394 ? 2 14 soldaten gewelddadig
84 Honorius 393 423 9 30 215 vader natuurlijk
85 Theodosius II (ORR) 402 450 1 48 198 senaat natuurlijk
86 Attalus 409 409 ? 1 ? senaat natuurlijk
87 Constantius III 421 421 ? 0 204 keizer gewelddadig
88 Johannes 423 425 44 1 180 hof gewelddadig
89 Valentinianus III 425 455 7 29 143 keizer gewelddadig
90 Marcianus (ORR) 450 457 55 6 151 ? natuurlijk
91 Petronius Maximus 455 455 ? 0 74 ? gewelddadig
92 Avitus 455 456 ? 1 98 Theoderik natuurlijk
93 Maiorianus 457 461 ? 4 126 soldaten gewelddadig
94 Leo I (ORR) 457 474 ? 16 341 soldaten natuurlijk
95 Severus III 461 465 ? 3 355 Ricimer gewelddadig
96 Anthemius 467 472 ? 5 89 soldaten gewelddadig
97 Olybrius 472 472 ? 0 212 Ricimer natuurlijk
98 Glycerius 473 474 ? 0 295 Gondebaud natuurlijk
99 Leo II (ORR) 473 474 6 0 353 grootvader natuurlijk
100 Zeno (ORR) 474 491 47 17 60 zoon natuurlijk
101 Julius Nepos 474 475 23 1 64 vloot gewelddadig
102 Basiliscus 475 476 ? 1 201 ? gewelddadig
103 Marcus 475 476 ? 1 240 vader gewelddadig
104 Romulus Augustulus 475 476 ? 0 305 Orestes natuurlijk
naam begin einde leeftijd jaren dagen gekozen door doodsoorzaak