Terug naar het keuzemenu van de pausen

Sixtus III

Op 31 juli 432 werd Sixtus III bisschop van Rome. Reeds ten tijde van paus Zosimus (417-418) was hij een belangrijke figuur maar onder de pontificaten van Bonifatius I (418-422) en Caelestinus I (422-432) groeide zijn invloed zo dat zijn verkiezing niemand verbaasde. Hij had een grote rol gespeeld tijdens het concilie van Efese dat Maria als moeder van God bevestigde.

Sixtus III had het bouwen in het bloed. Hij voltooide de onder Caelestinus begonnen Santa Sabina. Hij bouwde de door Constantijn ontworpen doopkapel van het Lateraan, maar liet vooral de basiliek van Liberius restaureren die in 336, bij de confrontatie van Damasus met de aanhangers van Ursinus, zwaar had geleden.

Voor de Romeinse clerus kon het allemaal niet weelderig genoeg zijn: alles moest luxe uitstralen. Dat maakte de oude Hironymus (de grondlegger van de Latijnse bijbelvertaling Vulgata) vrij ongerust: was ook dit niet een zoveelste afwijking die haaks stond op het door Jezus Christus gegeven voorbeeld van armoede? Maar niemand schonk er ook maar de minste aandacht aan: Rome zat volop in de concurrentiestrijd met de Oosterse praalzucht. Maar dit was dan weer voldoende om de hebzucht van de barbaren aan te scherpen. Weldra zouden die heel de boel kort en klein komen slaan.

Sixtus III stierf op 19 augustus 440.

Terug naar het keuzemenu van de pausen