Terug naar het keuzemenu van de pausen

Pius III

Gingen de poorten van de hel, nu Borgia-paus Alexander VI was gestorven, eindelijk dicht? Dat dacht men althans toen kardinaal Francesco Todeschini Piccolomini na zes dagen conclaaf werd gekozen. Een van de weinige conclaven die niet door Borgia werden omgekocht en er de voorkeur aan gaf zich op vele mijlen afstand te houden om te ontsnappen aan de intriges van de curie. Ging men nu eindelijk die augiasstallen reinigen?

Helaas, deze neef van Pius II, die als Pius III door het pauselijke leven wou gaan, was alleen maar gekozen omwille van zijn hoge leeftijd. Het conclaaf wilde immers alleen maar tijd winnen. Hij werd verkozen op 22 september 1503, gekroond op 8 oktober en zou de 18de van diezelfde maand nog overlijden.

Terug naar het keuzemenu van de pausen