Terug naar het keuzemenu van de pausen

Marcus

De nieuwe bisschop van Rome, Marcus, die op 18 januari 336 verkozen werd, stierf reeds op 7 oktober van datzelfde jaar. Hij was een nog waziger figuur dan zijn voorganger. Toen Athanasius, bisschop van Alexandri, door zijn ariaanse partij werd afgezet, ging hij met zijn bezwaren niet naar Rome, maar wel naar Constantinopel - zo diep was het geloof in Rome gezonken... Maar ook dat bekwam hem slecht want Constantijn verbande hem naar Trier.

Terug naar het keuzemenu van de pausen