Terug naar het keuzemenu van de pausen

Marcellus II

Dat Julius III zo weinig enthousiasme had getoond voor het concilie, was de kardinalen, die er een zekere vernieuwing van verwachtten, in het verkeerde keelgat geschoten. Ze wisten hun kandidaat te doen kiezen die alles in het werk zou stellen om de onderneming tot een goed einde te brengen, nl. kardinaal Marcello Cervini.

Deze man, die op 6 mei 1501 te Montepulciano geboren werd, was een méér dan uitzonderlijke figuur: hij beschikte over een verbazingwekkende intellectuele bagage én een ongelooflijke handigheid. Hij was niet alleen boekbinder, graveur , tekenaar , beeldhouwer, uitvinder van nieuwe technieken om bomen te enten, maar interesseerde zich ook uitgesproken voor astronomie, wiskunde, architectuur en de geschiedenis van de oudheid.

Clemens VII had hem opgedragen een hervorming van de kalender voor te bereiden. De toekomstige Paulus III zou hem aanstellen tot leermeester van zijn neef. Hij was vooral een ernstig priester en een integer kardinaal. Op 9 april 1555 werd hij gekozen. Hij stond erop zijn eigen naam te mogen behouden om daarmee aan te tonen dat hij zijn leven niet wenste te veranderen.

Zijn eerste maatregel bestond erin zijn familieleden te verwittigen dat ze in Rome niets hadden te zoeken, waarmee hij hen meteen duidelijk maakte dat ze op geen enkel voorrecht moesten rekenen. Zelfs zijn ouders konden zijn bevel maar beter opvolgen, vermits ze de reis toch maar voor niets zouden maken. Inderdaad, op 1 mei, dus 22 dagen na zijn verkiezing, behoorde Marcellus II al niet meer tot deze wereld.

De naam van deze paus, van wie zoveel werd verwacht, is in de muziek bewaard gebleven, nl. in Palestrina's mis van paus Marcellus.

Terug naar het keuzemenu van de pausen