Terug naar het keuzemenu van de pausen

Clemens X

Het Frans-Spaanse antagonisme flakkerde weer op tijdens het conclaaf na de dood van Clemens IX en het duurde vier maanden voor een compromis werd bereikt. Het was een tachtigjarige, kardinaal Emilio Altieri, die op 29 april 1670 gekozen werd. Emilio Altieri was alles behalve een ambitieus man en aanvaardde zijn verkiezing slechts met tegenzin. Om duidelijk te maken dat hij de weg van zijn voorganger zou blijven volgen, koos hij als pausnaam Clemens X.

De nieuwe paus werd op 13 juli 1590 in Rome geboren. Hij was lange tijd nuntius in Polen geweest, waardoor dit land hem nauw aan het hart lag. Zo verleende hij de koning van Polen, Jean Sobieski, financiŽle steun voor zijn verzet tegen de Turken. Sobieski versloeg hen in november 1673.

Ondanks zijn 85 jaar en zijn jichtaanvallen droeg hij moedig de vermoeienissen van het Heilig Jaar 1675. Tevergeefs rekende hij op een mirakel: vrede tussen Frankrijk en Spanje. Het beheer van de Vaticaanse staat groeide hem uiteraard boven het hoofd.

Hij vertrouwde het toe aan kardinaal Paluzzi, wiens neef met zijn eigen nicht - en enige erfgename van de familie Altieri - getrouwd was. Om de familienaam te kunnen behouden, adopteerde de paus kardinaal Paluzzi, van wie de familie voortaan de naam Paluzzi-Altieri zou dragen. Palluzi nam het beheer van de Kerk op zich, maar gaf daarbij blijk van veel meer talent in het verrijken van de zijnen dan in het vinden van een oplossing voor het conflict met Frankrijk.

Clemens X stierf in Rome op 22 juli 1676. Zijn opvolger groeide uit tot een van de meest eerbiedwaardige pausen van de eeuw.

Terug naar het keuzemenu van de pausen