Terug naar de inhoudsopgaaf

POMPEI, HERCULANEUM EN OPLONTIS

7. DE INSCRIPTIES UIT POMPEI

F. POLITIEK EN VERKIEZINGSPROPAGANDA

De courante aanbevelingsformule in verkiezingspropaganda is een monogram, bestaande uit de letters O, V en F, afkorting van de formule oro vos faciatis, ik bid dat jullie ... aanstellen tot ...
 

Popidio Rufo feliciter Dignus est

Geluk aan Popidius Rufus Hij verdient het
 

Pansam aed(ilem) o(ro) v(os) f(aciatis) Dignus est

Ik vraag dat jullie Pansa aanstellen tot aediel Hij verdient het
 

De aanbevelingen waren niet steeds anoniem, zoals bovenstaande. Vaak liet de eigenaar van het huis op wiens gevel de propaganda geschilderd werd, zijn naam vermelden:

L(ucium) Popidium Ampliatum aed(ilem) Paquius rog(at)

Paquius vraagt Lucius Popidius Ampliatus als aediel
 

Holconium Priscum IIvir (=duumvirum) fullones universi rog(ant)

Alle volders vragen Holconius Priscus als duumvir
 

I(ulium) Trebium aed(ilem) tonsores (rogant)

De barbiers vragen Julius Trebius als aediel
 

Cn(aeum) Helvium Sabinum aed(ilem) aliari(i) rog(ant)

De knoflookhandelaars vragen Cnaeus Helvius Sabinus als aediel
 

En in deze trant vinden we nog talloze aanbevelingen van hoedenmakers, ververs, stokers, mantelsnijders, goudsmeden, mattenmakers, muilezeldrijvers, zakdragers, bakkers, pluimveehandelaars, houthandelaars, transporteurs, advocaten, boeren, koekenbakkers, fruitverkopers, vissers, herbergiers, zalfhandelaars, balspelers,... En bewoners van bepaalde wijken lieten zich ook niet onbetuigd, evenmin als religieuze genootschappen. Maar er was ook charmante steun van lichtere zeden te vinden:
 

Ceium Secundum IIv (=duumvirum) i(uri) d(icundo) Asellina rog(at)

Asellina vraagt Ceius Secundus als duumvir om recht te spreken

De hier vermelde Asellina hield in de Via dell'Abbondanza een caupona (bar) open, en in haar bedrijf was Ismurna uit nummer 8 "tewerkgesteld".
 

L(ucium) Popidium aed(ilem) Ismurna rog(at)

Ismurna vraagt Lucius Popidius als aediel

Voorkeur kon ook bepaald worden doordat de kandidaat op een of andere manier in de smaak viel:
 

C(aium) Iulium Polybium aed(ilem) o(ro) v(os) f(aciatis) Panem bonum fert

Ik bid jullie Caius Julius Polybius als aediel te kiezen Hij brengt goed brood
 

Vermoedelijk vielen niet alle aanbevelingen in goede aarde bij de kandidaten zelf:
 

Vatiam aed(ilem) furunculi rog(ant)

De kruimeldieven vragen Vatia als aediel
 

Vatiam aed(ilem) rogant dormientes universi

Alle slaapkoppen vragen Vatia als aediel
 

Bij deze gelegenheid kunnen we ook eens een blik achter de schermen werpen, niet van de politiek, maar van het (nachtelijk) beroep van afficheschilder. Gewoonlijk opereerde deze man niet alleen maar in trio: de kalker (die de te beschilderen muur moest witten), de letterschilder zelf en het hulpje dat de ladder moest vasthouden en met een lantaarn moest bijlichten:
 

M(arcum) Pupium Rufum IIvir (=duumvirum) i(uri) d(icundo) Mustius fullo facit et dealbat, scr(ibit) unicus sine reliq(uis) sodalib(us)

Marcus Pupius Rufus als duumvir om recht te spreken Mustius de volder doet dit en maakt de muur wit Hij schrijft het alleen, zonder andere gezellen
 

C(aium) Iulium Polybium aed(ilem) Lanternari, tene scalam

Caius Iulius Polybius als aediel Lantaarndrager, hou de ladder vast

Terug naar de inhoudsopgaaf