Terug naar de inhoudsopgaaf

POMPEI, HERCULANEUM EN OPLONTIS

7. DE INSCRIPTIES UIT POMPEI

D. AANKONDIGINGEN

Net zoals vandaag werd ook in Pompei den wereld kond gedaan van wat er zoal te verhuren viel:
 

Hospitium Hic locatur triclinium cum tribus lectis et comm(odis)

Hotel Hier wordt een comfortabele eetzaal verhuurd, met drie aanligbedden en alle gerief
 

Een stad als Pompei, bruisend van vitaliteit, had evenwel geen toereikende openbare toiletten. Groot waren dan ook de problemen van boeren en dagjesmensen, wandelaars en overtijdse fuifnummers die plots een grote, dringende behoefte een uitweg voelden zoeken uit de lagere regionen des lichaams... En minstens even groot was de consternatie van de bewoner van het huis bij, langs of tegen wiens muur de grote verlossing uiteindelijk had plaatsgevonden... Enkele oprechte verwensingen aan de achterlater van dergelijk geurig visitekaartje:
 

Cacator, cave malum

Kakker, hoed je voor onheil
 

Cacator, cave malum, aut si contempseris, habeas Iove(m) iratum

Kakker, hoed je voor onheil of, als je deze raad in de wind slaat, moge Jupiters toorn je treffen
 

Stercorari, ad murum progredere Si pre(n)sus fueris, poena(m) patiare neces(s)e est Cave

Strontzak, ga naar de muur Als je gepakt wordt, zal je je straf moeten ondergaan Pas maar op
 

Cacator, sic valeas, ut tu hoc locum tra(n)sia(s) (=transeas)

Kakker, stel het goed als je tenminste deze plaats voorbijgaat

Terug naar de inhoudsopgaaf