Terug naar de inhoudsopgaaf

POMPEI, HERCULANEUM EN OPLONTIS

7. DE INSCRIPTIES UIT POMPEI

B. FAMILIALE EN HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN, ZAKELIJKE NOTA'S

Vreugde bij een geboorte!

Iu(v)enilla nata diie (=die) Satu(rni) (h)ora secu(nda) v(espertina) IIII Non(as) Au(gustas)

Er is een meisje geboren op zaterdag, het tweede uur van de avond, op de vierde dag vóór de Nonenvan augustus (=2 augustus)
 

Natus Cornelius Sabinus

Cornelius Sabinus is geboren
 

V Idus Octobres natal(is)

Verjaardag de vijfde dag vóór de Iden van oktober (=11 oktober)
 

Rouw bij een overlijden...

Mortu(us) Gl(oe)rus posteru(m) Nonas

Gloerus is gestorven de laatste dag vóór de Nonen
 

Sporus (h)omo mortu(u)s

Sporus is dood
 

M(arcus) Vinicius Vitalis exi(i)t pr(idie) Non(as) Iulias Afreno et Africano co(n)s(ulibus)

Marcus Vinicius Vitalis is gestorven de dag vóór de Nonen van juli (6 juli) onder het consulaat van Afrenus en Africanus
 

Niet alleen de geboorte van kinderen en het overlijden van mensen genoten de belangstelling:

X K(alendas) Febr(u)a(rias) ursa peperit diem (=die) Iovis

De tiende dag vóór de Kalenden van februari (=23 januari), een donderdag, heeft de berin geworpen
 

L(ucio) Nonio Asprenate A(ulo) Plotio co(n)s(ulibus) assellus (=asellus) natus pridie Nonas Iulias

Tijdens het consulaat van Lucius Nonius Asprenas en Aulus Plotius (=29 na Chr) werd de dag vóór de Nonen van juli (=6 juli) een ezeltje geboren
 

Faits divers

XVI K(alendas) Feb(ruarias) coco (=coquus) venit

De zestiende dag vóór de Kalenden van februari (=17 januari) is onze kok aangekomen
 

IX K(alendas) Iunias inperator (=imperator) Dies solis fuit

De negende dag vóór de Kalenden van juni (=24 mei) was de keizer hier. Het was een zondag
 

Gezondheidsbulletin

Pituita me tenet

Ik heb een snotvalling
 

Huishoudelijke beslommeringen

XIII K(alendas) Maias panem feci

De dertiende dag vóór de Kalenden van mei (=19 april) heb ik brood gebakken
 

Oliva condita XVII K(alendas) Novembres

De zeventiende dag vóór de Kalenden van november (=16 oktober) zijn de olijven ingelegd
 

Pr(idie) K(alendas) M(a)ias supposui gall(inae)

De dag vóór de Kalenden van mei (=30 april) heb ik (eieren) onder de kip gelegd
 

Voorbehouden plaatsen

Permissu aedilium Cn(aeus) Aninius Fortunatus occup(avit)

Met instemming van de aedielen heeft Cnaeus Aninius Fortunatus deze plaats bezet
 

Pudens libarius hic

Pudens de koekverkoper zit hier
 

Tiburtinus locus

Tiburtinus; mijn plaats
 

Zin om naar de markt te gaan? Doe je keuze!

Dies nundinae Sat(urni) PompeiisSol(is) Nuceria(e) Lun(ae) Atella(e) Mar(tis) Nola(e)Merc(urii) Cumis Iov(is) Puteolos (=Puteolis) Ven(eris)Roma(e)

Marktdagen Zaterdag in Pompei Zondag in Nuceria Maandag in Atella Dinsdag in Nola Woensdag in Cumae Donderdag in Pozzuoli Vrijdag in Rome

Terug naar de inhoudsopgaaf