Terug naar de inhoudsopgaaf

POMPEI, HERCULANEUM EN OPLONTIS

7. DE INSCRIPTIES UIT POMPEI

A. NAMEN

Op de muren van openbare gebouwen (zoals de basilica, de theaters en het amfitheater, de trefpunten bij uitstek in de stad) werden honderden namen ingekrast, die ons een blik gunnen op de bonte verscheidenheid die de bevolking van elke stad (en dus ook die van Pompei) kenmerkt.

Fuscus Cimber ModestusGaiosM. Fabius C. Aufidius Accia IucundaSullimah
 

Een slaaf liet ons zijn naam na op de muur van een peristylium:

Antiochus Liviae ser(vus)

Antiochus, slaaf van Livia
 

Rufini cubiculum

Slaapkamer van Rufinus
 

Balbus et Fortunata, duo co(n)iuges

Balbus en Fortunata, een echtpaar
 

L(ucius) Clodius Verus, Pelagia coniunx

Lucius Clodius Verus, zijn echtgenote Pelagia
 

Aemilius Celer hic habitat

Aemilius Celer woont hier
 

M(arci) Iuni(i) insula sum

Ik ben het huizenblok van Marcus Iunius
 

Het oudste gedateerde graffito is gevonden in de basilica:

C(aius) Pumidius Dipilus heic (=hic) fuit a(nte) d(iem) V Nonas Octobreis (=Octobres) M(arco) Lepido Q(uinto) Catulo co(n)s(ulibus)

Caius Pumidius Dipilus was hier, de vijfde dag vóór de Nonen van oktober (=3 oktober) onder het consulaat van Marcus Lepidus en Quintus Catulus (=78 voor Christus)
 

Een greep uit namen van belangrijke historische personen:

Caesar dict(ator) Maximus CaesarAugustus Ti(berii) Claudi(i) Caesaris Nero co(n)s(ul)Nero(n)i Caes(a)ri A(u)gusto Imp(erator) Otho
 

Weer anderen vermelden hun wachten op een bepaalde plaats:

P(ublius) Comicius Restitutus cum fratre (h)ic stetit

Publius Comicius Restitutus stond hier met zijn broer
 

En dat wachten soms minder aangename kantjes had, mag blijken uit het volgende:

Glyco cum Martiale, sole calente sitie(n)s

Glyco met Martialis, bij gloeiende zon, door dorst gekweld

Terug naar de inhoudsopgaaf