De afbraak van het oude Rome

1. Voorwoord

2. De late keizertijd: 200-410

3. De plundering van Rome door de Goten in 410

4. De plundering van Rome door de Vandalen in 455

5. Rome in de zesde eeuw

6. De monumenten van Rome in de zevende eeuw

7. De inval der Saracenen in 846

8. De overstroming van 856

9. De zwarte eeuwen van het pausdom (882-1073)

10. De plundering van Rome door de Noormannen in 1084

11. De zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius / de obelisken

12. Over marmerkappers en kalkbranders

13. Het ontstaan van de moderne stad

14. De bloedige geschiedenis van de Borgia's

15. "Il sacco di Roma" in 1527 (de plundering van Rome)

16. De monumenten van Rome in de zestiende eeuw, na de Sacco di Roma

17. Het moderniseren van de middeleeuwse gebouwen in de 17de en 18de eeuw

18. De negentiende eeuw en de antieke monumenten

19. Slotwoord