Terug naar de inhoudsopgaaf

DE AFBRAAK VAN HET OUDE ROME

19. SLOTWOORD

Tot zover dit summiere overzicht van de afbraak van het antieke Rome. Misschien zal bij sommigen nu de vraag rijzen hoe het mogelijk is dat er uiteindelijk nog antieke monumenten in Rome staan...

Gelukkig waait er nu in Rome een frisse wind, die zeer gunstig is voor de monumenten. Er worden honderden miljoenen franken gespendeerd aan de restauratie van de oude, door zure regen aangevreten steen. Ook is er een enorm archeologisch park voorzien in het centrum van Rome, dat Capitolijn, Forum Romanum, Palatijn, Colosseum, Circus Maximus, thermen van Caracalla en Via Appia zou omvatten! De wet is gestemd en de prille eerste fase is begonnen (maar je zou het nooit merken als het je niet verteld werd!). Vraag is nu alleen: als dit ooit volledig gerealiseerd wordt, waar moet dan het verkeer van Rome heen?

Terug naar de inhoudsopgaaf