Terug naar de inhoudsopgaaf

DE AFBRAAK VAN HET OUDE ROME

18. DE 19de EEUW EN DE ANTIEKE MONUMENTEN

Wat eigenlijk de haren doet ten berge rijzen is het feit dat zelfs in de 19de eeuw de afbraak van het antieke Rome nog niet volledig tot stilstand was gekomen. Op 20 augustus 1822 werd door een bouwondernemer aan Pius VII (1800-1823) gevraagd om, met het oog op de bouw van een huis aan de Piazza del Popolo, gebruik te mogen maken van bepaalde antieke ruïnes tegenover de kerk van Santa Maria in Domnica. Het is hemeltergend dat deze vraag überhaupt gesteld werd... Het is echter ten hemel schreiend dat paus Pius VII dit verzoek dan ook nog heeft ingewilligd...

In 1870 (enkele maanden vóór Rome werd ingenomen en de hoofdstad zou worden van het verenigde Italië) besloot paus Pius IX (1846-1878) een gedenkteken op te richten voor het oecumenisch concilie (dat de onfeilbaarheid van de paus uitriep). Normaal had hij daartoe travertijnblokken moeten kopen nabij Tivoli, maar om tijd en geld te sparen liet hij de Porta Tiburtina, die dateerde uit de tijd van keizer Honorius (395-423) afbreken...

Terug naar de inhoudsopgaaf