Terug naar de inhoudsopgaaf

DE AFBRAAK VAN HET OUDE ROME

10. DE PLUNDERING VAN ROME DOOR DE NOORMANNEN IN 1084

Op 28 mei 1084 rukte het leger van de Noormannen (en Saracenen), onder leiding van Robert Guiscard, Rome binnen. Het was door Gregorius VII (1073-1085) te hulp geroepen tegen de troepen van keizer Hendrik IV. De Noormannen slaagden erin paus Gregorius VII te ontzetten in Castel Sant'Angelo en brachten hem naar het Lateraans paleis. Op hun doortocht brandden ze het Marsveld en de Caelius plat omdat de beloofde betaling uitgebleven was. Groot was hun buit in de nu verarmde, dun bevolkte stad niet en na enkele dagen trokken ze weg.

De Caelius was het ergst getroffen. De kerk van San Clemente was zwaar beschadigd, en de kerk van de Santi Quattro Coronati onderging hetzelfde lot. Beide kerken werden in kleinere vorm weder opgebouwd. Het niveau van Rome was, op de plaatsen waar de brand had gewoed, met vele meters gestegen!

Terug naar de inhoudsopgaaf