Terug naar de inhoudsopgaaf

HET DAGELIJKS LEVEN IN HET OUDE ROME

3. DAGELIJKSE BEZIGHEDEN, GEWOONTEN EN GEBRUIKEN IN ROME

A. DE RIJKEN

Zo kabbelde (of bruiste?) dag na dag het leven voort van al wie geen werk had en leefde op andermans kosten. Maar hoe was het dan gesteld met de dag-dagelijkse bezigheden van de rijken?

Velen van hen oefenden van 's ochtends tot 's middags hun beroep uit (advocaat, ambtenaar,...). En de rest van de dag? Daarover bericht ons Plinius de Jonge, in een brief aan Minucius Fundanus (Epistulae I 9):

"Het is vreemd; als je de dagen in Rome stuk voor stuk bekijkt, dan heb je de indruk heel veel gedaan te hebben; als je evenwel alle dagen in Rome samen bekijkt, dan lijkt het wel alsof je eigenlijk niets zinvols hebt gedaan. Want als je iemand zou vragen: 'Wat heb je gedaan, vandaag?', dan zou hij antwoorden: 'Ik heb deelgenomen aan een plechtigheid waarbij een jongen de toga virilis heeft gekregen'. Of nog: 'Ik ben aanwezig geweest op een verlovingsfeest'. Of nog: 'Die of die heeft me bij zich geroepen om getuige te zijn bij het verzegelen van zijn testament'. Of nog: 'Ik heb deze of gene naar de rechtbank vergezeld'. Of nog: 'Die of die heeft me op een vergadering uitgenodigd'.
Op het ogenblik zelf zijn het verplichtingen waaraan je je niet kunt onttrekken; achteraf beschouwd zijn het eigenlijk allemaal zinloze bezigheden. En dan komt de beangstigende gedachte op: 'Hoeveel dagen heb ik nu niet verspeeld met futiliteiten?'."

Blijkbaar hadden intelligente rijken zelf dus geen al te hoge dunk van hun dagelijkse verplichtingen!

Terug naar de inhoudsopgaaf