Terug naar de inhoudsopgaaf

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN ROME

8. DE TWEEDE EEUW NA CHRISTUS

In de tweede eeuw na Christus, van het bewind van Trajanus tot dat van de Severi, kende Rome zijn grootste expansie, ook demografisch. In het begin van die eeuw werd het grootste en schitterendste keizersforum aangelegd: het Forum Traiani, dat uitliep op een schitterende basilica.

Om dit mogelijk te maken was het noodzakelijk het "zadel" weg te graven dat de Quirinalis met de Capitolinus verbond en menig eerbiedwaardig bouwwerk te slopen (onder meer het Atrium Libertatis). Trajanus' architect, Apollodoros van Damascus, ontwierp ook het reusachtige marktgebouw (Macellum Traiani), naast het Forum Traiani, tegen de flank van de Quirinalis. Tenslotte verrezen nog de thermen van Trajanus, het eerste thermengebouw volgens een plan dat thans nog terug te vinden is in de grote thermen van Caracalla en in die van Diocletianus.

De bouwactiviteit onder de keizers Hadrianus en Antoninus Pius was enorm, niet zozeer inzake openbare gebouwen (alhoewel het Pantheon, de tempel van Venus en Roma, en de tempel van Antoninus en Faustina ook niet niks zijn!), maar vooral inzake insulae: de hele regio VII (naast de Via Lata, thans de Via del Corso) werd toen volgebouwd.

Uit dezelfde tijd stamt natuurlijk ook de Villa Hadriani in Tivoli en het Mausoleum Hadriani, dat later zou omgebouwd worden tot Castel Sant'Angelo (de Engelenburcht).

Terug naar de inhoudsopgaaf