Terug naar de inhoudsopgaaf

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN ROME

6. DE TIJD VAN AUGUSTUS: 27 VOOR CHRISTUS - 14 NA CHRISTUS

Augustus was minder radicaal in zijn plannen dan Caesar, maar zijn lange bouwactiviteit (meer dan 40 jaar!) en zijn organisatorische talenten lieten toch onmiskenbare sporen na. Augustus verdeelde Rome in 14 districten (regiones), een indeling die tot het einde van de oudheid bleef bestaan. Terzelfder tijd creëerde hij een korps van vigiles, waarvan de taak het best kan omschreven worden als een combinatie van brandweerman en politieagent. Hij liet de Tiber voorzien van hogere oevers om overstromingsgevaar in te dijken, nieuwe aquaducten bouwen, de eerste openbare thermen (van Agrippa) openen, waar het publiek tegen een minieme vergoeding kon baden, het theater van Marcellus en dat van Balbus bouwen, de eerste openbare bibliotheken openen, 82 tempels herbouwen of herstellen...

Onder het bewind van Augustus verloor het Forum Romanum zijn politieke betekenis en het groeide uit tot een louter monumentaal plein. Het Forum Augusti werd aangelegd naast het Forum Julium. Toch concentreerde het leeuwenaandeel van de bouwactiviteit onder Augustus zich op het Marsveld, waar het Pantheon, de thermen van Agrippa, het amfitheater van Statilius Taurus, de twee hoger vermelde theaters (van Marcellus en van Balbus) en het machtige Mausoleum Augusti, het graf voor de keizerlijke familie, verrezen.

Terug naar de inhoudsopgaaf