Terug naar de inhoudsopgaaf

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN ROME

1. DE GEOGRAFISCHE LIGGING VAN ROME

Het volstaat om een blik op de kaart van Rome te werpen om te beseffen hoe belangrijk de ligging van de stad wel is geweest. Rome is ontstaan op het punt waar een waterweg (de Tiber) en een weg over land (die Etrurië verbond met Latium en Campanië) elkaar kruisen doorheen het wad (doorwaadbare plaats) aan het Tibereiland.

In het moderne Rome kan men nog altijd die millennia oude weg volgen. Vertrekkend van bij de helling van de Janiculumheuvel, wandelend door de Via della Lungaretta (de oude Via Aurelia die Rome met Zuid-Etrurië verbond), over de Ponte Palatino nabij het Tibereiland (ongeveer op de plaats waar zich de oudste brug van Rome, de Pons Sublicius, een houten brug, bevond), doorheen de Vallis Murcia (het dal dat thans de Circus Maximus vormt tussen de Palatinus en de Aventinus), bereikt men de plaats waar de Via Appia en de Via Latina naar Campanië leiden. Deze krachtlijn, gefossiliseerd in de moderne stad, was de belangrijkste reden voor het ontstaan van Rome.

Terug naar de inhoudsopgaaf