Santa Maria in Aracoeli (voorlopig 359 MB; hier wordt verder aan gewerkt)

01_De ligging van Santa Maria in Aracoeli.ppt

02_De geschiedenis van Santa Maria in Aracoeli.ppt (met een hyperlink naar De Capitolinus in de Romeinse tijd.ppt)

03_De trap naar Santa Maria in Aracoeli.ppt (met een hyperlink naar Cola di Rienzo.ppt)

04_De gevel en het bordes.ppt (met een hyperlink naar Cola di Rienzo.ppt)

05_De binnenkant van de voorgevel en enkele inscripties.ppt  (met hyperlinks naar Urbanus VIII.ppt / De slag van Lepanto.ppt)

06_De zuilen.ppt

07_De cosmatenvloer.ppt

08_De zoldering.ppt (met hyperlinks naar Pius V.ppt / Gregorius XIII.ppt / De slag van Lepanto.ppt)

09_Twee altaartjes en een preekstoel.ppt

10_De fresco's tussen de ramen.ppt

11_De medaillons met religieuzen.ppt

12_Het hoofdaltaar en het koor.ppt

13_Het linker transept.ppt

14_Het rechter zijschip.ppt (met hyperlinks naar Gregorius XIII.ppt / Nicolaas V.pptt)

15_Grafmonumenten.ppt

16_Santa Maria in Aracoeli en het lekenbestuur van Rome.ppt (met hyperlinks naar Pius V.ppt / Gregorius XIII.ppt / De slag van Lepanto.ppt / Leo X.ppt / Pius VII.ppt)

Terug naar PowerPoint-presentaties over cultuur