De eeuw van Augustus - urbanistische realisaties (597 MB)

Ara Pacis - 01_De aanleiding tot het senaatsbesluit om de Ara Pacis te bouwen.ppt

Ara Pacis - 02_Het concept van de Auguste´sche monumenten op Marsveld.ppt

Ara Pacis - 03_De plaats van de Ara Pacis in het oude en moderne Rome.ppt

Ara Pacis - 04_De Ara Pacis in de keizertijd.ppt

Ara Pacis - 05_De geschiedenis van de vondsten van de 16de tot de 18de eeuw.ppt

Ara Pacis - 06_De geschiedenis van de vondsten in 1859 en 1903.ppt

Ara Pacis - 07_De opgravingen van 1937.ppt

Ara Pacis - 08_De weg naar het herstel van de Ara Pacis; de musea rond de Ara Pacis.ppt

Ara Pacis - 09_Een bondige beschrijving van de Ara Pacis.ppt

Ara Pacis - 10_Het eigenlijke altaar.ppt

Ara Pacis - 11_De binnenkant van de omheining.ppt

Ara Pacis - 11-1_Het onderste register van de binnenmuur.ppt

Ara Pacis - 11-2_Het middelste register van de binnenmuur.ppt

Ara Pacis - 11-3_Het bovenste register van de binnenmuur.ppt

Ara Pacis - 12_De kant die oorspronkelijk uitkeek op het Marsveld.ppt

Ara Pacis - 13_De kant die oorspronkelijk uitkeek op de Via Lata.ppt

Ara Pacis - 14_De fries aan de kant van het Mausoleum van Augustus.ppt

Ara Pacis - 14-1_De lictoren, de pontifices, Augustus en Quintilius Varus.ppt (met een hyperlink naar Augustus.doc)

Ara Pacis - 14-2_De augures.ppt

Ara Pacis - 14-3_De flamines en de flaminius lictor.ppt

Ara Pacis - 14-4_Agrippa, Caius, Julia en Tiberius.ppt (met hyperlinks naar Julia - filia Augusti.doc / Marcus Vipsanius Agrippa.doc / Tiberius.doc)

Ara Pacis - 14-5_Drusus, Antonia minor en Germanicus.ppt

Ara Pacis - 14-6_Antonia maior, Lucius Domitius en kinderen.ppt

Ara Pacis - 15_De fries aan de kant van de Tiber.ppt

Ara Pacis - 15-1_Lictoren-Septemviri.ppt

Ara Pacis - 15-2_Augures.ppt

Ara Pacis - 15-3_Quindecimviri.ppt

Ara Pacis - 15-4_Familie van Augustus.ppt 

Ara Pacis - 16_Het plantenmotief onder de fries.ppt

Ara Pacis - 16-1_Details van planten en bloemen.ppt

Ara Pacis - 16-2_Dieren op en tussen de planten.ppt

Ara Pacis - 16-3_Overzicht van de planten.ppt)

Ara Pacis - 17_hoofden prominente leden gens Iulia.ppt

Ara Pacis - 18_tekst Res Gestae.ppt (met hyperlinks naar Res gestae Divi Augusti_Tekst en Vertaling per hoofdstuk.doc / Res gestae Divi Augusti_Tekst.doc / Res gestae Divi Augusti_Vertaling.doc)

Forum Augusti.ppt

Horologium.ppt

Mausoleum Augusti.ppt

Pantheon - 1_De tempel.ppt (met hyperlinks naar Pantheon 01_Soorten tempels.ppt / Pantheon 02_De oculus.ppt)

Pantheon - 2_De kerk.ppt (met hyperlinks naar Pantheon 03_Het baldakijn van Sint-Pieter.ppt / Pantheon 04_Vittorio Emanuele II.ppt)

Pantheon - 3_De inscripties op het plein.ppt

Porticus van Octavia.ppt

Theater van Marcellus.ppt

Terug naar PowerPoint-presentaties over cultuur