Ara Pacis (337 MB)

Deze map omvat:

* De Ara Pacis in de Oudheid

= De aanleiding tot het senaatsbesluit om de Ara Pacis te bouwen

= Het concept van de Auguste´sche monumenten op het Marsveld

= De plaats van de Ara Pacis in het oude en moderne Rome

= De Ara Pacis in de keizertijd

* De Ara Pacis wordt teruggevonden en gerecupereerd

= De geschiedenis van de vondsten van de 16de tot de 18de eeuw

= De geschiedenis van de vondsten in 1859 en 1903

= De opgravingen van 1937

= De weg naar het herstel van de Ara Pacis; de musea rond de Ara Pacis

* Een bondige beschrijving van de Ara Pacis

* Het eigenlijke altaar en de binnenkant van de omheining

= Het eigenlijke altaar

= De binnenkant van de omheining

= Het onderste register van de versiering van de binnenmuur

= Het middelste register van de versiering van de binnenmuur

= Het bovenste register van de versiering van de binnenmuur

* De kant die oorspronkelijk uitkeek op het Marsveld

* De kant die oorspronkelijk uitkeek op de Via Lata

* De fries aan de kant van het Mausoleum van Augustus

= Inleiding

= De lictoren, de pontifices, Augustus en Quintilius Varus

= De augures

= De flamines en de flaminius lictor

= Agrippa, Gaius, Julia en Tiberius

= Drusus, Antonia minor en Germanicus

= Antonia maior, Lucius Domitius en kinderen; Sextus Appuleius pater

* De fries aan de kant van de Tiber

= Inleiding

= De lictoren en de septemviri

= De augures

= De quindecimviri

= De familie van Augustus

* Het plantenmotief onder de fries

= Inleiding

= Details van planten en bloemen

= Dieren op en tussen de planten

= Overzicht van de planten

* De hoofden van prominente leden van de gens Iulia

* De tekst van de Res gestae

Terug naar PowerPoint-presentaties over cultuur