Aqua Alsietina en de naumachia van Augustus (8,8 MB)

Aqua Alsietina en de naumachia van Augustus.ppt omvat:

* De Romeinse aquaducten

* Aqua Alsietina en de naumachia van Augustus

Terug naar PowerPoint-presentaties over cultuur