Lijst van de verhalen uit de Metamorphoses

Het ontstaan van de wereld   /   De Gouden, Zilveren, Bronzen en IJzeren eeuw   /   De Gigantomachie   /   Lycaon   /   De zondvloed   /   Deucalion en Pyrrha   /   Apollo en Daphne   /   Io   /   Phaethon   /   Callisto   /   Apollo en Coronis   /   Mercurius en Battus   /   Mercurius en Herse   /   Jupiter en Europa   /   Cadmus   /   Actaeon   /   Jupiter en Semele   /   Tiresias   /   Narcissus en Echo   /   Pentheus en Bacchus   /   De dochters van Minyas, het eerste verhaal: Pyramus en Thisbe   /   De dochters van Minyas, het tweede verhaal: Vulcanus betrapt Mars en Venus   /   De dochters van Minyas, het derde verhaal: Hermaphroditus en Salmacis   /   Ino en Athamas   /   Dood van Cadmus   /   Perseus   /   Huwelijk van Perseus en Andromeda   /   Minerva bij de Muzen   /   Pluto en Proserpina   /   Triptolemus   /   Minerva en Arachne   /   Niobe   /   De Lycische boeren   /   Marsyas   /   Tereus, Procne en Philomela   /   Orithyia en Boreas   /   Jason en Medea   /   Theseus   /   Cephalus op Aegina   /   Scylla en Minos   /   De Minotaurus   /   Daedalus en Icarus   /   Het Calydonische everzwijn: Meleager en Atalanta   /   Theseus en Achelous   /   Philemon en Baucis   /   Erysichthon   /   Achelous en Hercules   /   Hercules en Nessus   /   Apotheose van Hercules   /   Moeilijke geboorte van Hercules   /   Dryope   /   Iolaus wordt verjongd   /   Byblis en Caunus   /   Iphis   /   Orpheus en Eurydice: eerste deel van het verhaal   /   Cyparissus   /   Jupiter en Ganymedes   /   Hyacinthus   /   De Cerasten   /   Pygmalion   /   Myrrha   /   Adonis   /   Atalanta en Hippomenes   /   Venus en Adonis: einde van het verhaal   /   Orpheus en Eurydice: tweede deel van het verhaal   /   Koning Midas   /   Apollo gaat naar Troje   /   Peleus en Thetis   /   Peleus bij koning Ceyx   /   Ceyx' verhaal   /   Peleus' straf voor broedermoord   /   Ceyx en Alcyone   /   Het verhaal van Aesacus   /   Het begin van de Trojaanse oorlog   /   Het duel tussen Achilles en Cycnus   /   Het verhaal van Caeneus en de strijd tussen de Lapithen en de centauren   /   Achilles' dood en roem   /   Odysseus en Ajax eisen de wapens van Achilles op   /   Hecuba, Polydorus en Polyxena   /   Aurora treurt om Memnon   /   Aeneas zet koers naar het Avondland   /   Het verhaal van Galatea en Polyphemus in het verhaal van Scylla   /   Het vervolg van Aeneas' reis   /   Aeneas bij de Sibille van Cumae   /   Achaemenides vertelt zijn avonturen met de Cycloop   /   Macareus vertelt de verdere avonturen van Odysseus (Circe)   /   Koning Picus en zijn vrouw Canens   /   Van Aeneas' aankomst in Latium tot aan zijn dood   /   Venus maakt Aeneas onsterfelijk; Aeneas' opvolgers   /   Vertumnus vertelt aan Pomona het verhaal van Iphis en Anaxarete   /   Van de stichting van Rome tot de apotheose van Romulus en Hersilia   /   Numa gaat naar Croton   /   De leerstellingen van Pythagoras   /   Egeria treurt om Numa's dood en Hippolytus probeert haar te troosten   /   Het wonder van Egeria vergeleken met drie vroeg-Romeinse gebeurtenissen   /   Vergoddelijking van Caesar en lof op Augustus   /   Slotgebed en slotwoord van een zelfbewuste dichter