Uit LIBER UNDECIMUS

Peleus en Thetis

De oude Proteus had de zeegodin voorspeld:"Jij, Thetis, zal moeder worden van een zoon die de daden van zijn vader en diens faam zal overtreffen." Daarom werd Jupiter bang dat iemand machtiger dan hij zou worden en besloot hij om niet meer met Thetis op te trekken, ook al voelde hij voor haar hevige hartstocht. Hij vroeg aan zijn kleinzoon Peleus om zijn wensen betreffende Thetis over te nemen en te huwen met deze waterbruid.

Er ligt een baai bij Thrakië die rond is als een sikkel; de landtongen lopen ver de zee in en ondiep water bedenkt de bodem. Het strand heeft harde grond en het houdt geen voetafdrukken vast; het is er makkelijk lopen en niet begroeid met zeewier, zodat het er ook niet glibberig is. Niet ver vandaar is er een bos, vol met groene en zwarte mirtebessen. Midden in dat bos is er een grot; de vraag is of die natuurlijk of kunstmatig ontstaan is, maar mooi is zij zeker…

Daar ging Thetis graag heen, naakt rijdend op beteugelde dolfijnen. Het was ook daar, dat Peleus haar verraste in haar slaap en haar wilde verkrachten; hij sloot haar in zijn armen. Zij wees smekend zijn toenaderingspogingen af. Hij zou in zijn snode plan geslaagd zijn als zij haar toverkunst niet had toegepast, waardoor zij steeds weer een ander gedaante kreeg. Eerst werd zij een vogel, dus had hij een vogel beet. Daarna werd ze een dikke boomstam: Peleus omhelsde een boom! De derde keer werd ze een gevlekte tijgerin en daarmee deed ze Jupiters kleinzoon zo schrikken dat hij haar liet gaan.

Dan bad hij tot de goden van de zee, hij goot schalen wijn over de golven en offerde vlees en wierook. Tot Proteus, de Karpatische voorspeller, uit de golven opdook: "Jij, zoon van Aeacus," zei hij, "je krijgt de vrouw die je begeert. Wanneer zij in die stenen grot in slaap ligt, bind je haar ongemerkt met strak geknoopte koorden vast. Al neemt zij honderd valse vormen aan, laat je niet foppen maar hou haar hoe dan ook goed in bedwang, tot zij zichzelf weer is". Na deze woorden verdween Proteus weer onder water en zijn laatste woorden werden door een golfslag toegedekt.

De Zon kwam reeds omlaag en liet de Zonnewagen dalen naar de westelijke Oceaan toen Nereus' mooie dochter weer eens in haar geliefde grot sliep. Peleus had het meisje nauwelijks in zijn macht of zij veranderde van gedaante. Ze had al snel door hoe krachtig ze vastgesnoerd was en daarom gaf ze zich, met haar handen in de lucht, over en zuchtte ze: "Je wint met behulp van goden; ik, Thetis, ben verraden…" Na deze woorden omhelsde hij haar; de held vond bevrediging en maakte haar zwanger van Achilles.