Uit LIBER PRIMUS

De Gigantomachie

Aanval van de giganten op de goden

Niet alleen de aarde, maar ook de hemel was niet meer veilig. Giganten, kinderen van de aarde, stapelden de Pelion op de Ossa en vielen de goden aan. Toen kwam Jupiter in actie. Hij slingerde een bliksemschicht dwars door de Olympus en stootte de Pelion van de Ossa. De woeste reuzen werden verpletterd door hun eigen gewicht en moeder Aarde werd doordrenkt door het bloed van haar eigen zonen. Om nog enig aandenken van haar kinderen te bewaren, schonk zij weer nieuw leven aan het warme vocht en deed er mensen uit ontstaan. Maar die gedroegen zich even vijandig tegenover de goden als hun voorgangers. Ze waren twistziek en belust op moord en doodslag. Ze lieten er geen twijfel over bestaan dat ze een uit bloed ontstaan ras waren...