Uit LIBER TERTIUS
 

Sandra Navas Navarro

3 LaMt

1997-1998
 

Tiresias

Jupiter en Juno debatteren over liefdesgenot

Jupiter had, na de dubbele geboorte van Bacchus, wat te veel gedronken en zijn werk opzij gelegd om eens lekker te dollen met Juno. Plagend zei hij tegen haar: "Bij jullie is het plezier bij seks groter dan bij mannen!" Zij riep dat die bewering niet waar was en omdat ze er niet uit raakten, besloten ze om Tiresias te vragen wat hij ervan vond: die kende tenslotte beide soorten liefdesgenot.

Hij had namelijk ooit twee grote slangen, die in het gras lagen te paren, een harde por gegeven met zijn stok en was toen in een vrouw veranderd; zeven jaar had hij geleefd met een vrouwenlichaam. Toen hij in het achtste jaar na zijn verandering dezelfde slangen in dezelfde activiteit terugzag, riep hij: "Als ik, door jullie een por te geven, veranderd ben in een vrouw, dan doe ik nu hetzelfde. Zo word ik misschien opnieuw een man." En hij gaf beide slangen een harde stokslag. En warempel, zo kreeg hij zijn mannenlichaam terug.

Tiresias moest dus zijn mening geven over wie nu het meest plezier beleefde aan seks, de man of de vrouw, en hij gaf Jupiter gelijk. Dat was meer dan Juno kon verdragen. Voor dat simpele antwoord werd Tiresias zwaar gestraft: Juno maakte hem blind. Jupiter vond dat zijn vrouw wel erg ver was gegaan, maar hij kon een door een andere god uitgevoerde straf niet ongedaan maken. Als compensatie gaf Jupiter Tiresias de gave om de toekomst te kunnen voorspellen; deze eer verzachtte de zware straf van Juno.
 

Tiresias voorspelt het lot van Narcissus

Tiresias, die om zijn helderziendheid in heel Beotië beroemd was, trok van de ene stad naar de andere om voorspellingen te doen aan de mensen. De eerste vrouw die bij hem om raad kwam, was de nimf Liriope, die ooit door de stroomgod Cephisus in het water was overweldigd en verkracht. Het mooie meisje was zwanger geworden en had een kind gebaard waar iedereen verliefd op zou worden: Narcissus. Zij kwam Tiresias vragen of haar zoontje lang zou leven. Daarop antwoordde de ziener: "Zolang hij zichzelf niet kent." Vrij lang bleef dit antwoord een raadsel, tot Narcissus, door zijn vreemde passie en zijn dood, deze duistere voorspelling bevestigde.