Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: Q

QUAE NOCENT DOCENT

Wat schaadt, is ook leerzaam

QUAERENS QUEM DEVORET

Op zoek naar iemand die hij kan verslinden

QUALIS ARTIFEX PEREO!

Suetonius; Vita Neronis 49

Wat een kunstenaar sterft er met mij!

QUALIS REX, TALIS GREX

Zo de koning, zo de onderdanen

QUALIS VITA, FINIS ITA

Zoals het leven is, zo is ook het einde

QUANDOQUE BONUS DORMITAT HOMERUS

Horatius; Ars Poetica 359

Af en toe slaapt ook de goede Homeros (zelfs zeer bekwame mensen kunnen zich vergissen)

QUANTUM MUTATUS AB ILLO

Vergilius; Aeneïs II 274

Hoezeer veranderd in vergelijking met vroeger

QUEM DI DILIGUNT, ADULESCENS MORITUR

Plautus; Bacchides 768

Wie de goden liefhebben, sterft jong

QUI BENE AMAT, BENE CASTIGAT

Wie op de juiste manier (jongeren) bemint, straft ook op de juiste manier

QUID NON MORTALIA PECTORA COGIS, AURI SACRA FAMES!

Vergilius; Aeneïs III 56-57

Tot wat dwing je de stervelingen niet, vervloekte honger naar goud!

QUIDQUID ID EST, TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES

Vergilius; Aeneïs II 49

Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als ze geschenken geven

QUID RIDES? MUTATO NOMINE DE TE FABULA NARRATUR

Horatius; Satiren I 1;69-70

Waarom lach je? Verander de naam en het verhaal gaat over jou

QUID SIBI VULT?

Wat betekent dit?

QUIETA NON MOVERE

Sallustius; De Coniuratione Catilinae 21;1

Wat rust, niet aanraken (geen slapende honden wakker maken)

QUIS TALIA FANDO ... TEMPERET A LACRIMIS

Vergilius; Aeneïs II 6 en 8

Wie zou bij het vertellen van zulke gebeurtenissen zijn tranen kunnen bedwingen?

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM (Q.E.D.)

Wat moest bewezen worden

QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI

Wat aan Jupiter is toegestaan, is niet aan het eerste het beste rund toegestaan

QUOS VULT PERDERE IUPPITER DEMENTAT PRIUS

Degenen die Jupiter in het verderf wil storten, ontneemt hij eerst hun zinnen

QUOT CAPITA TOT SENTENTIAE

Terentius, Phormio 454

Evenveel meningen als er mensen zijn

QUOUSQUE TANDEM?

Cicero; In Catilinam I 1

Hoelang dan nog?

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken