Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: P

PANEM ET CIRCENSES

Juvenalis; Satiren X 81

Brood en spelen

PARTURIUNT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS

Horatius; Ars Poetica 139

De bergen zijn in barensnood; er zal een belachelijke muis geboren worden

PAUCIS VERBIS

Met weinig woorden

PECUNIA NON OLET

Suetonius; Vita Vespasiani 23

Geld heeft geen geur

PERACTIS PERAGENDIS

Nadat gedaan is wat moest gedaan worden

PER ASPERA AD ASTRA

Langs lastige (wegen) bereikt men de sterren

PERGE UT INSTITUISTI

Doe voort zoals je begonnen bent

PERICULUM IN MORA

Er zit gevaar in uitstel

PONDERE NON NUMERO

(Oordeel) op grond van het gewicht (de hoedanigheid), niet op grond van het aantal

POST NUBILA IUBILA

Na wolken (= lijden) vreugde (= verblijden)

POST PROELIA PRAEMIA

Pas na de strijd komen de beloningen

POST VERBA VERBERA

Na woorden (vermaningen) komen slagen

POTIUS SERO QUAM NUMQUAM

Liever laat dan nooit

PRAEMONITUS PRAEMUNITUS

Van te voren gewaarschuwd is van te voren gesterkt (een verwittigd man is er twee waard)

PRIMUS INTER PARES

Eerste onder zijn gelijken

PRINCIPIUM DIMIDIUM TOTIUS

Het begin is de helft van het geheel

PRINCIPIUM OBSTA

Ovidius; Remedia Amoris 91

Bied weerstand aan het kwaad in een vroeg stadium

PULVIS ET UMBRA SUMUS

Horatius; Carmina IV 7;16

Stof en schaduw (schim) zijn wij

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken