Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: M

MACTE VIRTUTE

Bravo! Gelukgewenst! (doe zo voort)

MATHÈMATA PATHÈMATA

Wiskunde is lijden (voor sommigen)

MAGNA CUM LAUDE

Met grote onderscheiding

MAGNA PETIS

Ovidius; Metamorphoses II 54

Je vraagt een grote gunst

MALA FIDE

Te kwader trouw

MALUM EST CONSILIUM QUOD MUTARI NON POTEST

Publilius Syrus; Sententiae

Het is een slecht plan dat niet kan gewijzigd worden

MALUM MALO PROXIMUM

De ene ramp is zeer dicht bij de andere (een ongeluk komt nooit alleen)

MANET ALTA MENTE REPOSTUM

Vergilius; Aeneïs I 26

Het blijft diep in de ziel bewaard

MANET POST FUNERA VIRTUS

Deugd blijft ook na de dood voortleven

MANU MILITARI

Met sterke hand (met geweld, gewapenderhand)

MANUS MANUM LAVAT

Seneca; Apocolocynthosis 9;9

De ene hand wast de andere

MAXIMA CUM LAUDE

Met de grootste onderscheiding

MAXIMA DE NIHILO NASCITUR HISTORIA

Propertius; Elegieën II 1;16

Uit een niets groeit een geweldig verhaal (van een mug maakt men een olifant)

MEA CULPA

Door mijn schuld

MEDIO TUTISSIMUS IBIS

Ovidius; Metamorphoses II 137

In het midden zul je het veiligst gaan (kies de gulden middenweg)

ME DUCE TUTUS ERIS

Ovidius; Ars Amatoria II 58

Onder mijn leiding zul je veilig zijn

MEL IN ORE, FEL IN CORDE

Honing in de mond, gal in het hart

MELIUS ESSE QUAM VIDERI

Beter zijn dan schijnen

MEMENTO MORI

Denk eraan dat je ooit zult sterven

MENS AEQUA IN REBUS ARDUIS

Horatius; Carmina II 3;1

Kalmte van geest in moeilijke omstandigheden

MENS IMMOTA MANET, LACRIMAE VOLVUNTUR INANES

Vergilius; Aeneïs IV 449

De geest blijft onbewogen, de tranen (van de ander) vloeien vergeefs

MENS SANA IN CORPORE SANO

Juvenalis; Satiren X 356

Een gezonde geest in een gezond lichaam

MEUM EST PROPOSITUM IN TABERNA MORI

Mijn voornemen is te sterven in de kroeg (eerste vers van een vagantenlied)

MILITIAE SPECIES AMOR EST

Ovidius; Ars Amatoria II 233

Liefde is een soort van krijg

MINIMUM DE MALIS

Van (twee) kwalen het minste (kiezen)

MIRABILE DICTU

Vergilius, Aeneïs I 439

Wonderlijk om zeggen

MIRABILE VISU

Wonderlijk om zien

MISCERE UTILE DULCI

Horatius; Ars Poetica 343

Het nuttige aan het aangename paren

MIXTA CUM VERIS PASSIM COMMENTA VAGANTUR

Ovidius; Metamorphoses XII 54

Overal doen leugens, met waarheid vermengd, de ronde

MOBILE VULGUS

Het wispelturige volk

MODO SIC, MODO SIC

Petronius; Satyricon 45

Zus en zo

MOLLITER OSSA CUBENT

Ovidius; Amores I 8;108

Mogen de beenderen zacht rusten

MORS CERTA, HORA INCERTA

De dood is zeker, het uur is onzeker

MORTUI NON MORDENT

Doden bijten niet

MOTU PROPRIO

Uit eigen beweging, uit vrije wil

MULTA PETENTIBUS DESUNT MULTA

Horatius; Carmina III 16;42

Aan hen die veel wensen, ontbreekt veel

MULIER TACEAT IN ECCLEDIA

Paulus; KorinthiŽrs 14, 34

Aan hen die veel wensen, ontbreekt veel

MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI

Velen zijn geroepen, weinigen echter uitverkoren

MULTORUM ANNORUM OPUS

Een werk van veel jaren

MULTUM, NON MULTA

Plinius; Epistulae VII 9;10

Veel (qua diepzinnigheid), niet veel (qua volume)

MUNDUS VULT DECIPI, ERGO DECIPIATUR

Paus Paulus IV

De wereld wil bedrogen worden; dat hij dus bedrogen worde

MUTATIS MUTANDIS

Na veranderd te hebben wat moet veranderd worden

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken