Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: L

LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS

Vergilius; Georgica I 145

Noest werk overwint alles

LAEDERE FACILE, MEDERI DIFFICILE

Erasmus

Kwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk

LACRIMA NIL CITIUS ARESCIT

Niets droogt sneller dan een traan

LAETUM CELEBREMUS HONOREM

Vergilius; Aeneïs V 58

Laten we dit vreugdevol eerbetoon vieren

LAPSUS CALAMI

Een fout van de pen (een schrijffout)

LAPSUS LINGUAE

Een fout van de tong (een spreekfout)

LAPSUS MEMORIAE

Een fout van het geheugen (een vergetelheid)

LATET ANGUIS IN HERBA

Vergilius; Bucolica III 93

Er schuilt een adder onder het gras

LATINE LOQUAMUR

Laten we Latijn spreken (kort en bondig zijn)

LAUDARE PARUM EST, LAUDEMUR ET IPSI

Ovidius; Metamorphoses VI 3

Prijzen is niet genoeg; laten we zelf ook geprezen worden

LAUDATOR TEMPORIS ACTI

Horatius; Ars Poetica 173

Een prijzer van het verleden (van de "oude tijd")

LECTORI SALUTEM (L.S.)

Aan de lezer een groet (beginformule van een brief)

LEGERE ET NON INTELLEGERE NEGLEGERE EST

Lezen en niet begrijpen is er je voeten aan vegen

LENTE SED ATTENTE

Traag maar aandachtig

LICENTIA POETICA

Seneca; Quaestiones Naturales II 44;1

Dichterlijke vrijheid

LICET

Het is geoorloofd

LINEA RECTA

In rechte lijn

LINGUA MALI PARS PESSIMA SERVI

Juvenalis; Satiren IX 120

Van een slechte slaaf is het slechtste deel de tong (i.v.m. kwaadspreken)

LITTERA SCRIPTA MANET

Een geschreven letter blijft

LONGE ABSIT

Dat zij ver van ons

LUCE CLARIUS

Helderder (duidelijker) dan het licht

LUSUS NATURAE

Een speling van de natuur

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken