Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: I

IACTA ALEA EST

Suetonius; Vita Caesaris 32

De teerling is geworpen

I AD GRAECUM PI

Ga naar de Griekse pi (loop naar de galg; de Griekse letter pi - - lijkt op een galg)

IDEM VELLE ATQUE IDEM NOLLE, EA DEMUM FIRMA AMICITIA EST

Sallustius; DCC 20

Hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is pas echte vriendschap

ID EST

Dat is (dat wil zeggen)

IEIUNUS RARO STOMACHUS VULGARIA TEMNIT

Horatius; Satiren II 2;38

Een hongerige maag misprijst zelden gewone kost

IGNARIS OMNIBUS

Zonder dat iemand het weet

IGNORAMUS

We weten het niet

IGNORANTIA LEGUM EXCUSAT NEMINEM

Het niet kennen van de wetten verontschuldigt niemand

IGNOSCITO SAEPE ALTERI, NUMQUAM TIBI

Publilius Syrus; Sententiae

Vergeef vaak een ander, nooit jezelf

ILIACOS INTRA MUROS PECCATUR ET EXTRA

Horatius; Epistulae I 2;16

Zowel binnen als buiten de muren van Troje wordt er gezondigd

ILIAS MALORUM

Cicero; Epist. ad Att. VIII 11;3

Een Ilias van rampen (een oneindige reeks van rampen)

ILLOTIS MANIBUS

Met ongewassen handen (onvoorbereid)

IMAGO ANIMI SERMO EST

Seneca; De Moribus 72

Taal is de spiegel van de ziel

IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST

Seneca; Epistulae Morales 113

Zichzelf (kunnen) beheersen is de hoogste vorm van heersen

IMPERATOREM STANTEM MORI OPORTET

Suetonius; Vita Vespasiani 24

Een keizer moet rechtstaand sterven

IMPROBE AMOR, QUID NON MORTALIA PECTORA COGIS!

Vergilius, Aeneïs IV 412

Genadeloze liefde, tot wat dwing je de harten van de stervelingen niet!

IN AETERNUM

Voor eeuwig

IN CAUDA VENENUM

Het venijn zit in de staart

INCIDIT IN SCYLLAM QUI VULT VITARE CHARYBDIM

Wie Charybdis wil vermijden, komt in het bereik van Skylla

IN DUBIO

In (geval van) twijfel

IN DUBIO PRO REO

In geval van twijfel (wordt er beslist) in het voordeel van de beschuldigde

IN DULCI IUBILO

In zoete vreugde (begin van een middeleeuws kerstlied)

IN EXTENSO

Uitvoerig

INFANDUM, REGINA, IUBES RENOVARE DOLOREM

Vergilius; Aeneïs II 3

Een onuitsprekelijk verdriet vraag je me opnieuw te beleven, koningin

IN FINE

Aan het einde

IN FORO CONSCIENTIAE

Voor de rechtbank van het geweten

IN HAC LACRIMARUM VALLE

Psalm 84;6

In dit tranendal

IN HOC SIGNO VINCES

Eusebius; Vita Constantini 1;28

In dit teken zal je overwinnen

IN LIMINE

Op de drempel (bij de aanvang)

IN LOCO

Ter plaatse

IN LOCUM

In de plaats (tredend) van

IN MAGNIS ET VOLUISSE SAT EST

Propertius; Elegie 2,10,6

In grote ondernemingen is het ook voldoende als je je goede wil getoond hebt

IN MAXIMA FORTUNA MINIMA LICENTIA EST

Sallustius; DCC 51

In de hoogste positie is er het minst teugelloosheid mogelijk (wordt ze het minst verdragen)

IN MEDIAS RES

Horatius; Ars Poetica 148

Midden in de zaken (met de deur in huis)

IN MEDIO VIRTUS

De deugd ligt in het midden

IN MEMORIAM

Ter herinnering

IMPERITIA CULPAE ADNUMERATUR

Onbekwaamheid wordt aangerekend als schuld

IN MUNDO NIHIL MUNDUM

Op de wereld is er niets rein

IN OPTIMA FORMA

In volle vorm (in optimale conditie)

IN PERPETUUM

Voor eeuwig

IN SILVAM LIGNA FERRE

Horatius; Satiren I 10;34

Hout naar het bos dragen (nutteloos werk doen)

IN SITU

Ter plaatse, in de oorspronkelijke toestand

IN SPE

Toekomstig

IN STATU QUO

In de huidige toestand

INTELLIGENTI PAUCA

Voor iemand die begrijpt (volstaan) weinig (woorden)

INTER SPEM ET METUM

Tussen hoop en vrees

INTER UTRUMQUE TENE

Ovidius; Metamorphoses II 140

Hou het midden

INTER VEPRES ROSAE NASCUNTUR

Ammianus Marcellinus; Res Gestae XVI 7;4

Tussen de doornen ontluiken de rozen

IN UTRUMQUE PARATUS

Vergilius; Aeneïs I 62

Op alles voorbereid

IN VENERE SEMPER CERTAT DOLOR ET GAUDIUM

Publilius Syrus; Sententiae

In de liefde strijden pijn en vreugde altijd om voorrang

IN VINO VERITAS

In wijn zit waarheid

INVITA MINERVA

Horatius; Ars Poetica 385

Zonder de steun van Minerva (zonder aanleg)

IN VITRO

In glas (met de hulpmiddelen van een laboratorium)

IN VIVO

In het levende organisme (tegenover: in vitro)

IPSE MULTA TULI NON LEVIORA FUGA

Ovidius; Tristia IV 10;102

Ik heb veel ondergaan dat erger was dan mijn ballingschap

IPSISSIMIS VERBIS

Met precies die woorden

IPSO FACTO

Door het feit zelf (noodzakelijkerwijs)

IRA FUROR BREVIS EST

Horatius; Epistulae I 2;62

Woede is kortstondige waanzin

IRRITARE CANEM NOLI DORMIRE VOLENTEM

Prikkel geen hond die wil slapen

IS FECIT CUI PRODEST

Hij die er baat bij heeft, heeft het gedaan

IUCUNDI SUNT ACTI LABORES

Aangenaam zijn geleverde inspanningen

IUGULARE MORTUOS

Doden wurgen (nutteloos werk doen, open deuren intrappen)

IUPPITER EX ALTO PERIURIA RIDET AMANTUM

Ovidius; Ars Amatoria I 633

Vanuit de hemel (hoogte) lacht Jupiter om de meineden van minnaars

IUSTO TEMPORE

Te gelegener tijd

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken