Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: H

HABEMUS PAPAM

We hebben een paus

HABITUS NON FACIT MONACHUM

De pij maakt de monnik niet (de kleren maken de man niet)

HACTENUS HODIE

Tot zover voor vandaag

HAEC HACTENUS

Genoeg hierover

HIC ET NUNC

Hier en nu

HOC ERAT IN VOTIS

Horatius; Satiren II 6;1

Dit was één van mijn wensen

HODIE MIHI, CRAS TIBI

Vandaag is het aan mij, morgen aan jou (inscriptie op een graf)

HOMO BULLA EST

De mens is een waterbel

HOMO HOMINI LUPUS

Plautus; Asinaria 477

De ene mens is een wolf voor de andere

HOMO SUM ET NIL HUMANI A ME ALIENUM PUTO

Terentius; Heautontimoroemenos 77

Ik ben een mens en ik beschouw niets menselijks als vreemd aan mij

HOMO UNIUS LIBRI

Thomas van Aquino

Een man van één boek (en niet toegankelijk voor andere opvattingen)

HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR

Tacitus; Agricola 33

Een eervolle dood is te verkiezen boven een eerloos leven

HONOR EST IN HONORANTE

De (echte) eer ligt bij hem die eer bewijst

HORA LOCOQUE CONSUETIS

Op het gewone uur en de gewone plaats

HORAS NON NUMERO NISI SERENAS

Opschrift op zonnewijzers

Ik tel geen uren tenzij zonnige

HORRESCO REFERENS

Vergilius; Aeneïs II 204

Ik huiver bij het verhaal

HORRIBILE DICTU

Huiveringwekkend om zeggen

HORRIBILE VISU

Huiveringwekkend om zien

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken