Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: D

DABIT DEUS HIS QUOQUE FINEM

Vergilius; Aeneïs I 199

Ook hieraan zal god een einde maken

DAMNANT QUOD NON INTELLEGUNT

Ze veroordelen wat ze niet begrijpen

DAVUS SUM, NON OEDIPUS

Terentius; Andria 194

Ik ben maar een Davus (eenvoudige slaaf), geen Oedipoes (die het raadsel van de Sfinx oploste)

DE CAELO IN CAENUM

Van de hemel in het slijk

DE GUSTIBUS ET COLORIBUS NON DISPUTANDUM

Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten

DELIBERANDO SAEPE PERIT OCCASIO

Doordat men (te lang) beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren

DE MINIMA MAGNUS SCINTILLA NASCITUR IGNIS

Van een kleine vonk komt een groot vuur (kleine oorzaken, grote gevolgen)

DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR

Een rechter houdt zich niet met futiliteiten bezig

DE MORTUIS NIL NISI BENE

Over de doden niets dan goed

DEO VOLENTE

Acta Apostolorum 18;21

Als God het wil

DESINE FATA DEUM FLECTI SPERARE PRECANDO

Vergilius; Aeneïs VI 376

Hou op te hopen dat de beschikkingen van de goden door smeken kunnen veranderd worden

DEUS EX MACHINA

Een god uit een hijskraan (ontknoping door een onverwachte tussenkomst)

DICENDA TACENDAQUE

Persius; Satiren IV 5

Er zijn dingen die moeten gezegd worden en dingen waarover moet gezwegen worden

DICTUM FACTUM

Terentius; Heautontimoroemenos 904

Zo gezegd, zo gedaan

DICTUM SAPIENTI SAT EST

Terentius; Phormio 541

Voor een goede verstaander is dit woord genoeg

DIEM PERDIDI

Suetonius; Vita Titi 8

Ik heb een dag verloren (omdat hij geen goede daad had kunnen stellen)

DIES ATER

Een zwarte dag (ongeluksdag)

DIFFICILE_EST CRIMEN NON PRODERE VULTU

Ovidius; Metamorphoses II 447

Het is moeilijk om schuld niet te verraden op zijn gelaat

DIFFICILE_EST LONGUM SUBITO DEPONERE_AMOREM

Catullus; Carmina 76;13

Het is moeilijk om een liefde die al lang duurt plots te vergeten

DIFFICILE_EST SATIRAM NON SCRIBERE

Juvenalis; Satiren I 30

Het is moeilijk om geen satire te schrijven

DIMIDIUM FACTI QUI COEPIT HABET

Goed begonnen is half gewonnen

DISPAR VULGO

Verschillend van de gote hoop

DOCENDO DISCIMUS

Seneca; Epistulae Morales 7;7

Door te onderwijzen leren we zelf

DOMINUS VOBISCUM

De Heer zij met u

DO UT DES

Ik geef (aan jou) opdat jij (aan mij) zou geven

DONEC ERIS FELIX, MULTOS NUMERABIS AMICOS

Zolang je gelukkig zult zijn, zul je veel vrienden tellen

DONEC ERIS SOSPES, MULTOS NUMERABIS AMICOS

TEMPORA SI FUERINT NUBILA, SOLUS ERIS

Ovidius; Tristia I 9;5-6

Zolang je behouden bent, zul je veel vrienden tellen; als het echter bewolkt is, zul je alleen zijn

DULCE BELLUM INEXPERTIS

Erasmus

Oorlog schijnt plezierig voor wie er nog geen heeft meegemaakt

DULCE_EST DESIPERE_IN LOCO

Horatius; Carmina IV 12;28

Het is plezierig op tijd en stond dwaas te doen

DULCE_ET DECORUM_EST PRO PATRIA MORI

Horatius; Carmina III 2;13

Het is goed en passend om voor het vaderland te sterven

DULCIA NON MERUIT QUI NON GUSTAVIT AMARA

Ovidius; Ars Amatoria III 511

Wie het bittere niet geproefd heeft, verdient het zoete niet

DUM EXCUSAS, ACCUSAS

Augustinus

Door je te verontschuldigen, beken je schuld

DUM SPIRO SPERO

Zolang er leven is (ik adem), is er hoop (hoop ik)

DUM VIVIMUS VIVAMUS

Laten we leven (=genieten) zolang we leven

DURA LEX, SED LEX

Het mag een harde wet zijn, maar het is de wet

DUX FEMINA FACTI

Vergilius; Aeneïs I 364

De vrouw leidt het werk

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken