Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: C

CACATUM NON EST PICTUM

Gescheten is niet geschilderd (iets dat overhaastig en slordig is afgewerkt)

CALCANDA SEMEL VIA LETI

Horatius; Carmina I 28;16

Eenmaal moeten we het pad van de dood betreden

CALCULUS MINERVAE

Stemsteentje van Minerva (beslissende stem, bij de stemming van de goden over de schuld van Orestes)

CANERE SURDO

Vergilius; Bucolica X 8

Zingen voor een dove (in de woestijn prediken)

CAPTATIO BENEVOLENTIAE

Beroep doen op welwillendheid

CARPE DIEM, QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO

Horatius; Carmina I 11;8

Pluk (=geniet van) de dag, zo min mogelijk rekenend op de volgende

CASTA_EST QUAM NEMO ROGAVIT

Ovidius; Amores I 8;43

Kuis is zij voor wie niemand belangstelling heeft getoond

CAVE CANEM

Pas op voor de hond

CEDANT ARMA TOGAE

Cicero; De Officiis I 22;77

Dat de wapens wijken voor de toga

CENSOR MORUM

Een zedenmeester

CERTA MITTIMUS DUM INCERTA PETIMUS

We verliezen het zekere terwijl we het onzekere nastreven

CERTO CERTIUS

Zekerder dan zeker

CESSANTE CAUSA CESSAT EFFECTUS

Als de oorzaak ophoudt, houdt ook het effect (gevolg) op

CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM

Florus; Epitome 2;15

Voor de rest ben ik van mening dat Carthago moet verwoest worden

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

Sneller, hoger, sterker (spreuk van de moderne Olympische Spelen)

CLIVO SUDAMUS IN IMO

Ovidius; Heroides 19;41

We zweten onder aan de helling (nog voor de echte inspanningen beginnen)

COLLIGE, VIRGO, ROSAS DUM FLOS NOVUS ET NOVA PUBES

ET MEMOR ESTO_AEVUM SIC PROPERARE TUUM

Ausonius; Idyllia 14;49

Pluk, meisje, de rozen als de bloem fris is en fris jouw maagdelijkheid en bedenk dat jouw leven even snel voorbijgaat

COMPESCE MENTEM

Horatius; Carmina I 16;22

Bedwing je drift

COMPOS MENTIS

In het volle bezit van zijn verstand

CONANTI DABITUR

Aan hem die waagt, zal gegeven worden (wie waagt, wint)

CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT, DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTUR

Sallustius; Bellum Iugurthinum 10;6

De kleinen groeien door eendracht, ook de grootsten gaan ten onder door tweedracht

CONDITIO SINE QUA NON

Een voorwaarde zonder dewelke iets niet doorgaat

CONIUNCTIS VIRIBUS

Met vereende krachten

CONSCIUS IPSE SIBI DE SE PUTAT OMNIA DICI

Disticha Catonis I 17

Een schuldbewuste denkt dat alles wat gezegd wordt, over hem gaat

CONSTANTIA ET LABORE

Door volharding en inspanning

CONTEMNUNT SPINAS CUM CECIDERE ROSAE

Ovidius; Fasti V 354

Ze misprijzen de doornen als de rozen verwelkt zijn

CONTICUERE OMNES INTENTIQUE ORA TENEBANT

Vergilius; Aeneïs II 1

Allen werden stil en hielden gespannen hun mond

CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS

Phaedrus; Fabulae II 6;1

Tegen machtigen is niemand voldoende beschermd

CONTRA PRINCIPIA NEGANTEM DISPUTARI NON POTEST

Men kan niet redeneren met iemand die beginselen ontkent

CONTRA VERBOSOS NOLI CONTENDERE VERBIS:

SERMO DATUR CUNCTIS, ANIMI SAPIENTIA PAUCIS

Disticha Catonis

Discussieer niet met mensen die goed zijn in woordenkramerij; praten kan iedereen, zijn verstand gebruiken niet

CONTRA VIM MORTIS NON EST MEDICAMEN IN HORTIS

Tegen de kracht van de dood is er geen kruid (in tuinen) gewassen

CORNIX CORNICI NUMQUAM OCULOS EFFODIT

Macrobius; Saturnalia 7;5

De ene kraai pikt nooit de andere kraai de ogen uit

CRAMBE BIS COCTA

Juvenalis; Satiren VII 154

Opgewarmde kool (vervelende herhaling)

CREDAT IUDAEUS APELLA, NON EGO

Horatius; Satiren I 5;100

Dat mag de jood Apella geloven, maar ik niet (maak dat een ander wijs)

CUM GRANO SALIS

Met een korreltje zout

CUM GREGE NON GRADIOR

Lijfspreuk van paus Innocentius XI

Ik loop niet met de kudde mee

CUM LAUDE

Met onderscheiding

CUM TACENT, CLAMANT

Cicero; In Catilinam I 8;20

Doordat ze zwijgen, schreeuwen ze het uit ("the silent majority")

CURIOSOS CONSEQUITUR CALAMITAS

Rampspoed achtervolgt wie (te) nieuwgierig is

CUTICULAM CURARE

Zijn velletje verzorgen (het er goed van nemen)

CYNTHIA PRIMA FUIT, CYNTHIA FINIS ERIT

Propertius; Elegieën I 12;20

Cynthia (= mijn liefste) was de eerste, Cynthia zal de laatste zijn

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken