Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: B  

BARBARUS HIC EGO SUM QUIA NON INTELLEGOR ULLI

Ovidius; Tristia V 10;37

Ik ben hier een barbaar omdat ik door niemand begrepen wordt

BELLUM EST SUA VITIA NOSSE

Cicero; Epist. ad Att. II 17;2

't Is mooi je eigen fouten te kennen

BENEFICIUM ACCIPERE LIBERTATEM VENDERE EST

Publilius Syrus; Sententiae

Een weldaad aanvaarden is zijn vrijheid verkopen (opgeven)

BIS REPETITA PLACENT

Horatius; Ars Poetica 365

Herhaling (van iets wat men mooi vindt) is aangenaam

BIS VINCIT QUI SE VINCIT

Publilius Syrus; Sententiae

Wie zichzelf overwint, heeft een dubbele overwinning behaald

BLANDAE MENDACIA LINGUAE

Leugens van een vleiende tong

BONA FIDE

Te goeder trouw

BREVIS DIES HOMINIS

Job 14;3

Kort is de dag (levensduur) van een mens

BREVIS ESSE LABORO, OBSCURUS FIO

Horatius; Ars Poetica 25

Ik streef ernaar om bondig te zijn, maar dan word ik niet gemakkelijk begrepen

BRUTA FORTUNA

Blinde fortuin (= dom geluk)

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken