Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken

500 SENTENTIAE: A

ABIISTIS, DULCES CARICAE

Petronius; Satyricon 64

Jullie zijn weggegaan, zoete vijgen (dit is weer op)

AB IMO PECTORE

Vergilius; Aeneïs VI 55

Uit het diepst van het hart

AB IOVE PRINCIPIUM

Vergilius; Bucolica III 60

Begin met Jupiter (beginnen met het belangrijkste, ere wie ere toekomt)

AB OVO

Horatius; Ars Poetica 147

Vanaf het prille begin

AB OVO USQUE AD MALUM

Horatius; Satiren I 3;6

Van ei tot appel op een cena (van begin tot einde)

ABSENS CARENS

De afwezige krijgt niets

ABSENTIA MENTIS

Afwezigheid van geest (verstrooidheid)

ABSIT OMEN

Moge het (hierin aanwezige) voorteken geen werkelijkheid worden

AB UNO DISCE OMNES

Vergilius; Aeneïs II 65

Van één moet je ze allen leren kennen (als je er één kent, ken je ze allemaal)

ABUSUS NON TOLLIT USUM

Misbruik heft (correct) gebruik niet op

A CANE NON MAGNO SAEPE TENETUR APER

Ovidius; Remedia Amoris 422

Een kleine hond brengt dikwijls een ever tot staan (je weet nooit hoe een koe een haas vangt)

ACCEPTISSIMA SEMPER / MUNERA SUNT, AUCTOR QUAE PRETIOSA FACIT

Ovidius; Heroides 16;71-72

Meest welkom zijn die geschenken, die hun waarde ontlenen aan de persoon van de schenker)

ACCIPE QUAM PRIMUM, BREVIS EST OCCASIO LUCRI

Martialis; Epigrammen VIII 9;3

Aanvaard zo snel mogelijk, kortstondig is de gelegenheid om winst te maken

ACCIPERE QUAM FACERE PRAESTAT INIURIAM

Cicero; Tusc. Disp. V 19;56

Het is beter onrecht te ondergaan dan te begaan

ACTA EST FABULA

Suetonius; Vita Augusti 99

Het spel is afgelopen (laatste woorden van Augustus)

ACTORE NON PROBANTE REUS EST ABSOLVENDUS

Als de aanklager geen bewijs levert, moet de beschuldigde vrijgesproken worden

ACTORI INCUMBIT PROBATIO

De bewijslast is ten laste van de aanklager

ACTUM AGERE

Terentius; Phormio 2;3

Doen wat reeds gedaan is (nakaarten, stro dorsen)

AD ASSEM

Tot de laatste cent

AD CAPTANDUM VULGUS

Om de grote hoop voor zich te winnen

AD FUNDUM

Tot de bodem (zijn glas leegdrinken)

ADHUC CAELUM VOLVITUR

Erasmus

De hemel draait nog (er is niets onherroepelijks gebeurd)

ADHUC SUB IUDICE LIS EST

Horatius; Ars Poetica 78

Het twistpunt is nog niet beslecht

ADHUC TUA MESSIS IN HERBA EST

Ovidius; Heroides 16;263

Je oogst staat nog in de halm (er is nog heel wat te doen)

AD IMPOSSIBILE NEMO TENETUR

Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Gregorius de Grote; Dialogi I 2;160

Tot meerdere glorie van God

AD MULTOS ANNOS!

Nog vele jaren!

AD PERPETUAM ... MEMORIAM

Ter eeuwige gedachtenis van ...

AD REM

Gepast, ter zake

ADSUM QUI FECI

Vergilius; Aeneïs IX 427

Ik die het gedaan heb, is aanwezig (ziehier de schuldige)

AD VALVAS (ACADEMICAS)

(Bekendgemaakt) aan de deuren (van de universiteit)

AEQUO ANIMO

Met gelijkmoedige geest (kalm, onverstoorbaar)

AETERNUM SERVANS SUB PECTORE VULNUS

Vergilius; Aeneïs I 36

In het hart de eeuwige wonde koesterend

AETERNUM VALE

Vergilius; Aeneïs XI 97

Vaarwel voor eeuwig

AEVO RARISSIMA NOSTRO SIMPLICITAS

Ovidius; Ars Amatoria I 241

In onze tijd is eenvoud zeer zeldzaam

A FORTIORI

Zoveel te meer

ALBUS IN ALBIS

Wit onder de witten (zelfs onder uitmuntenden uitmuntend)

ALIQUANDO ET INSANIRE IUCUNDUM EST

Seneca; De tranquillitate animi 7;10

Soms is ook dwaas doen aangenaam

ALIQUIS IN OMNIBUS, NULLUS IN SINGULIS

Iemand (een beetje thuis) in alles, niemand in één onderwerp (niets volledig beheersend)

ALITUR VITIUM VIVITQUE TEGENDO

Vergilius; Georgica III 454

Het kwaad woekert en leeft voort door het te verbergen (zachte heelmeesters maken stinkende wonden)

ALMA MATER

Voedende moeder (vaderland, universiteit)

ALPHA ET OMEGA

Johannes; Apocalyps I 8

Alfa en omega (begin en einde, alles)

ALTA MENTE REPOSTUM

Vergilius; Aeneïs I 26

Diep in de ziel bewaard

AMANTES AMENTES

Plautus; Mercator; prol. 81

Verliefden zijn verdwaasden

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR

Cicero; De amicitia 17;64

Een echte vriend wordt in onzekere tijden opgemerkt (in nood leert men z'n vrienden kennen)

AMOR OMNIA VINCIT

Liefde overwint alles

AMOR TUSSISQUE NON CELATUR

Erasmus

Liefde en hoest kun je niet verbergen

AMOTO QUAERAMUS SERIA LUDO

Horatius; Satiren I 1;27

Laten we scherts terzijde laten en ons met ernstige dingen bezig houden (alle gekheid op een stokje)

ANIMAL DISPUTAX

Een wezen (mens) dat alleen maar leeft om te twisten

ANIMO DELIBERATO

Met voorbedachten rade

ANIMUM DEBES MUTARE, NON CAELUM

Je moet de instelling van je geest veranderen, niet van problemen weglopen

ANTE MERIDIEM (a.m.)

Voor de middag

A PARTICULARI AD GENERALE NON VALET CONCLUSIO

Van het bijzondere mag men niet besluiten naar het algemene

A POSSE AD ESSE NON VALET CONSEQUENTIA (of: A POSSE AD ESSE NON VALET ILLATIO)

De gevolgtrekking van het kunnen naar het zijn geldt niet

APPARENT RARI NANTES IN GURGITE VASTO

Vergilius; Aeneïs I 118

Hier en daar verschijnt een zwemmer in de onmetelijke zee ('t zijn uitzonderingen)

APUD NOVERCAM QUERI

Plautus; Pseudolus 314

Bij zijn stiefmoeder klagen (aan het verkeerde adres zijn)

AQUAM INFUNDERE IN CINEREM

Water op de as gieten (te laat reageren op iets)

AQUILA NON CAPTAT MUSCAS

Erasmus

Een arend vangt geen vliegen (een grote geest staat boven kleinigheden)

ARBITER ELEGANTIAE

Tacitus; Annales XVI 18

Een kenner in verband met goede smaak

ARRECTIS AURIBUS

Vergilius; Aeneïs I 152

Met gespitste oren

AUDENDO MAGNUS TEGITUR TIMOR

Lucanus; Pharsalia IV 702

Onder (een vertoon van) durf gaat grote angst schuil

AUDENTES FORTUNA IUVAT

Vergilius; Aeneïs X 284

Het lot helpt de durvers

AUDI ET ALTERAM PARTEM

Luister ook naar de andere partij

AUREA MEDIOCRITAS

Horatius; Carmina II 10 5

Gulden middelmaat

AURES HABENT ET NON AUDIUNT

Psalm 115;6

Ze hebben oren en luisteren niet

AURIBUS LUPUM TENERE

Terentius; Phormio 506

Een wolf bij de oren hebben (noch vooruit noch achteruit kunnen)

AURI SACRA FAMES

Vergilius; Aeneïs III 56

Vervloekte honger naar goud

AUT DISCE AUT DISCEDE

Uit het college van de Paters Jozefieten in Melle

Ofwel studeer je, ofwel vertrek je

AUT NON TEMPTARIS AUT PERFICE

Ovidius; Ars Amatoria I 389

Ofwel probeer je 't niet, ofwel maak je 't af

AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT

Suetonius; Vita Claudii 21

Gegroet, keizer, zij die gaan sterven wensen u heil

Terug naar het keuzemenu van de beginletters van de spreuken