Terug naar "I, Claudius: historische achtergrond"

Tiberius Claudius

Tiberius Claudius Nero, vader van keizer Tiberius en Drusus maior. Hij was quaestor en commandant van Caesars vloot in het bellum Alexandrinum (48 voor Christus) en werd vervolgens belast met de stichting van coloniae in Gallia Narbonensis (46-45). In 42 of 41 voor Christus was hij praetor. In het bellum Perusinum (41-40) stond Tiberius Claudius aan de zijde van Lucius Antonius; toen deze zich aan Octavianus moest overgeven, wist Tiberius Claudius met zijn vrouw Livia te ontkomen naar Sicilië, waar hij een toevlucht vond bij Sextus Pompeius. In 39 voor Christus vond een verzoening met Octavianus plaats. Toen deze Livia leerde kennen, haalde hij Tiberius Claudius over om haar aan hem af te staan. Tiberius Claudius liet zich van Livia scheiden, die in het huis van haar nieuwe gemaal Tiberius Claudius' tweede zoon Drusus ter wereld bracht. Tiberius Claudius, die vanaf 46 voor Christus ook pontifex was, stierf in 33 voor Christus.

Terug naar "I, Claudius: historische achtergrond"