Terug naar "I, Claudius: historische achtergrond"

Gaius

Gaius Julius Caesar was de oudste zoon van Marcus Vipsanius Agrippa en Augustus' dochter Julia; hij werd geboren in 20 voor Christus. Hij werd in 17 voor Christus door zijn grootvader Augustus geadopteerd, aan het keizerlijk hof opgevoed en reeds op jeugdige leeftijd overladen met hoge onderscheidingen.

Nadat hij op 1 januari 5 voor Christus de toga virilis ontvangen had en tot princeps iuventutis was benoemd, werd Gaius in 1 voor Christus met een Romeins expeditieleger naar het Oosten gezonden, waar hij in 1 na Christus het consulaat aanvaardde. In 2 na Christus plaatste hij eerst Ariobarzanes en na diens dood Artavasdes op de Armeense troon, maar ook Artavasdes overleed spoedig daarna. Tijdens de moeilijkheden die daarop volgden liep hij bij het beleg van Artagira een zware wonde op waaraan hij op de terugreis naar Rome in Lycië bezweek (4 na Christus). Hij werd bijgezet in het mausoleum van Augustus.

Terug naar "I, Claudius: historische achtergrond"