Terug naar "I, Claudius: historische achtergrond"

Antonia minor

Antonia minor (36 voor Christus -37 na Christus), jongste dochter van de drieman Marcus Antonius en Octavia. 16 voor Christus huwde ze met Drusus (maior), de broer van de latere keizer Tiberius; na Drusus' dood in 9 voor Christus bleef Antonia weduwe. Haar kinderen waren Germanicus, Livilla en de latere keizer Claudius. In 31 verstrekte ze aan keizer Tiberius inlichtingen die leidden tot de ontdekking van de samenzwering van Seianus.

Germanicus' zoon, keizer Caligula, die met zijn zuster Drusilla door Antonia opgevoed was, verleende haar de titel Augusta, maar zou haar kort daarna gedwongen hebben zelfmoord te plegen.

Antonia was befaamd om haar schoonheid zowel als om haar deugdzaam leven. Evenals haar oudere zus Antonia komt ze voor op paneel XIV van de Ara Pacis. Haar bekendheid blijkt ook uit de vele afbeeldingen die van haar bewaard gebleven zijn, bijv. de bustes in het Museo Nazionale Romano en in het Louvre; sterk ge´dealiseerd zijn de kolossale borstbeelden in de Villa Albani, in Leptis Magna en in het Museo Nazionale Romano (de beroemde zogenaamde Juno Ludovisi uit de tijd van keizer Claudius). Ook op munten komt het portret van Antonia dikwijls voor.

Terug naar "I, Claudius: historische achtergrond"