Terug naar "De keizerlijke familie"

Octavia

Claudia Octavia, in 40 na Christus geboren dochter van keizer Claudius en Messalina, en achterkleindochter van Octavia minor. Na de dood van haar eerste verloofde Lucius Junius Silanus (49) verloofde zij zich met keizer Nero, met wie zij in 53 huwde. In 62 zond Nero haar echter heen, omdat hij haar niet mocht, en stelde haar in Campanië onder militair toezicht.

Demonstraties te haren gunste leidden tot haar verbanning, zogenaamd wegens echtbreuk en hoogverraad, naar het eilandje Pandateria, waar Nero haar liet doden.

Terug naar "De keizerlijke familie"