Terug naar "De keizerlijke familie"

Marcellus

Marcus Claudius Marcellus, zoon van Gaius Claudius Marcellus, die consul was in 50 voor Christus, en van keizer Augustus' zuster Octavia. Marcellus werd geboren in 42 voor Christus en huwde in 25 voor Christus zijn nicht, Augustus' dochter Julia. In datzelfde jaar vergezelde hij de keizer naar Spanje op diens veldtocht tegen de Cantabriges.

Augustus toonde zoveel sympathie voor hem en verleende hem zoveel privileges dat men Marcellus algemeen als troonopvolger beschouwde; dit veroorzaakte een gespannen verhouding met Marcus Vipsanius Agrippa en Tiberius. Marcellus stierf echter reeds in 23 voor Christus, het jaar waarin hij als aediel prachtige spelen had gegeven. Bij zijn begrafenis sprak de keizer zelf de lijkrede uit; het stoffelijk overschot werd bijgezet in het Mausoleum van Augustus. Om zijn nagedachtenis te eren stichtte Octavia de Bibliotheca Octavia, Augustus het Theatrum Marcelli.

Terug naar "De keizerlijke familie"