Terug naar "De keizerlijke familie"

Julia, dochter van Augustus

Julia (maior), enige dochter van keizer Augustus en Scribonia (39 voor Christus - 14 na Christus). Julia werd na de verstoting van haar moeder door Augustus streng opgevoed.

Na de dood van haar eerste echtgenoot Marcellus (23 voor Christus) huwde zij in 21 met Marcus Vipsanius Agrippa, die zij naar het Oosten vergezelde (17-13). Julia schonk hem vijf kinderen: Gaius Julius Caesar, Julia, Lucius Julius Caesar, Agrippina maior en Agrippa Postumus.

Haar derde huwelijk, met Tiberius (11 voor Christus), schijnt aanvankelijk gelukkig te zijn geweest, maar haar ergerlijke levenswandel bracht Tiberius ertoe zich op Rhodus terug te trekken (6 voor Christus). Tenslotte gedroeg zij zich zo losbandig dat Augustus haar in 2 voor Christus van Tiberius liet scheiden en naar Pandateria verbande. Vijf jaar later mocht zij zich in Rhegium vestigen, waar zij kort na de troonsbestijging van Tiberius van honger en uitputting stierf.

Julia was een vrouw van grote beschaving, begaafd met een helder verstand en veel esprit. Het mildere oordeel van tegenwoordig berust op de overweging dat haar leven in hoge mate werd bepaald door de niets ontziende familiepolitiek van haar vader.

Beeltenissen van Julia komen voor op munten en op de Ara Pacis.

Terug naar "De keizerlijke familie"