Terug naar "De keizerlijke familie"

Drusus minor

Drusus Julius Caesar ('Drusus minor') werd geboren in 13 voor Christus en stierf in 23 na Christus; hij was de enige zoon van keizer Tiberius en diens eerste vrouw Agrippina. Hij was gehuwd met Germanicus' zuster Claudia Livia (Livilla), bij wie hij drie kinderen had. Na in 2 na Christus princeps iuventutis geworden te zijn moest Drusus zich in 4 na Christus, toen Germanicus door Tiberius bij diens adoptie door Augustus eveneens geadopteerd werd, met de derde plaats in de opvolging tevreden stellen. Dit beÔnvloedde hun goede verstandhouding echter allerminst.

Als consul (15 na Christus) ging Drusus met Seianus naar PannoniŽ, waar hij de legioenen, die na Augustus' dood (14) Germanicus als keizer wensten. kalmeerde. Van 17 tot 20 opereerde hij vanuit Il1yricum tegen de Marcomannen, wier vorst Marbod zich aan hem overgaf. Een ovatio en een zegeboog op het Forum Augusti vielen hem ten deel.

Na Germanicus' dood (19) bezette Drusus in de troonopvolging de eerste plaats, hetgeen bevestigd werd doordat hem, na een tweede consulaat in 21, de tribunicia potestas werd verleend (22). Over de opvolging raakte hij echter in een ernstig conflict met Seianus, die zijn vrouw verleidde en haar ertoe bracht haar man te vergiftigen. Hij werd met grote eer begraven. Drusus stond bekend als een trots, losbandig en wreed man, maar was desondanks gezien bij het volk.

Een geharnast standbeeld van Drusus minor bevindt zich in het Museo Nazionale te Cag1iari; onder de vele bewaard gebleven koppen is de fraaiste die in het Museo Nazionale van Napels.

Terug naar "De keizerlijke familie"