Terug naar "De keizerlijke familie"

Britannicus

Tiberius Claudius Caesar Britannicus werd geboren op 12 februari 41 als zoon van keizer Claudius en diens derde gemalin Valeria Messalina. Aanvankelijk droeg de prins, evenals zijn vader, het cognomen Germanicus; dit werd door de senaat in 43 in Britannicus veranderd om Claudius te eren wegens zijn successen in Brittannië. Toen Messalina in de herfst van 48 terechtgesteld was, huwde Claudius in 49 zijn nicht Agrippina (minor). Deze overheerste haar echtgenoot volkomen en bracht hem ertoe, haar eigen zoon Lucius Domitius Nero ten nadele van Britannicus te begunstigen en te adopteren; Britannicus werd door zijn stiefmoeder als epilepticus gedoodverfd.

Na Claudius' dood (54) wist Agrippina te bewerken dat Nero de troon besteeg. In het voorjaar van 55 werd Britannicus op Nero's bevel door Locusta en Julius Pollio vergiftigd. Zijn as werd bijgezet in het mausoleum van Augustus.

Terug naar "De keizerlijke familie"