Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART THIRTEEN: OLD KING LOG

Verhaal

In 49 hertrouwt Claudius om hulp te hebben bij de regering met zijn volle nicht Agrippinilla, die uit haar eerste huwelijk een zoon meebrengt, de latere keizer Nero. Agrippinilla's eerzucht is grenzeloos: ze wil Claudius' eigen zoon Britannicus op een zijspoor plaatsen door haar eigen zoon te laten trouwen met Claudius' dochter Octavia, dan haar zoon laten adopteren door Claudius als "Nero", en tenslotte de weg naar de troon vrijmaken voor Nero door Claudius op te ruimen.

Claudius beseft dit alles zeer goed; hij weet ook dat hij zich niet kan verzetten tegen deze door de goden voorbeschikte gebeurtenissen en probeert op zijn manier het lot te slim af te zijn door zijn zoon in veiligheid te brengen, maar Britannicus weigert...

En Claudius, emotioneel dood na wat hij ondervonden heeft van Herodes en Messalina, laat het lot zijn gang gaan...

Analyse scène per scène

* Claudius is gestorven. Nero en Agrippina kijken toe. Nero zal nu keizer zijn. Ze gaan driftig op zoek naar Claudius' testament. Ze vinden echter de geschiedenis waaraan Claudius werkte en beginnen te lezen.

* Terugblik. Claudius is niet in het minst geboeid door een niet onknappe danseres. Door zijn hoofd speelt een gedachte: "Let all the poisons that lurk in the mud, hatch out". Pallas en Narcissus dringen aan op een nieuw huwelijk. Narcissus stelt Lollia Paulina voor, Pallas Claudius' nicht Agrippinilla (dochter van Germanicus en Agrippina), moeder van Domitius (de latere keizer Nero). Er ontstaat ruzie tussen de vrijgelatenen. Narcissus voert aan dat Agrippina een nieuwe Messalina zal zijn, maar nu een met hersens. Ook vreest hij voor adoptie van Domitius (Nero), en een huwelijk tussen oom en nicht is incest. Claudius stemt echter toe.

* Pallas is bij Agrippina (wier minnaar hij is) en licht haar in.

* Claudius vraagt Agrippina ten huwelijk. Ze belooft een goede moeder voor 's keizers kinderen te zullen zijn. Claudius blijft onbewogen bij haar gevlei. Ze begrijpt niet wat hem tot dit huwelijk aanzet en dat zit haar behoorlijk dwars.

* Caractacus is gevangen genomen en verschijnt voor de senaat. Zijn fiere houding dwingt respect af.

* Avondje thuis. De keizerlijke familie ligt aan, Nero speelt op de harp. Britannicus blijft hem Lucius Domitius noemen in plaats van Nero, iets wat Agrippina verontschuldigingen doet eisen, wat Britannicus weigert. Claudius geeft Agrippina gelijk; verongelijkt verlaat Britannicus de maaltijd. Nero en Octavia gaan hem troosten. Agrippina vraagt Claudius om dan een huwelijk tussen Octavia en Nero, en om adoptie van Nero. Claudius accepteert.

* Narcissus is kwaad op Claudius; moet hij als raadgever van Claudius niet geraadpleegd worden bij zulke beslissingen? Claudius heeft zo goed als een einde aan zijn dagen gemaakt! Claudius legt hem uit dat zijn besluit ingegeven werd door een Sibyllijnse voorspelling. Hij wil de monarchie vernietigen en Britannicus zal daarbij zijn werktuig zijn.

* Pallas en Agrippina overleggen: Britannicus moet worden geëlimineerd na de dood van Claudius. Is Agrippina wel in staat om haar zoon te blijven controleren? Nero komt pruilend binnen: Octavia liet hem niet in haar slaapkamer. Zoiets zal hij niet meer verdragen als hij keizer is, net zo min als het feit dat Pallas de minnaar van zijn moeder is.

* Claudius neemt afscheid van de senaat. In een visioen ziet hij zijn overleden familieleden defileren.

* Claudius probeert Britannicus voor zijn plannen te winnen: in Brittannië onderduiken om nadien de republiek te herstellen. Britannicus weigert hooghartig.

* Agrippina en Nero verbranden woedend Claudius' biografie nu ze in de gaten hebben dat Claudius hen al de hele tijd doorzien had.

* Britannicus en Narcissus nemen afscheid van de vergiftigde Claudius; Narcissus legt uit hoe de moord waarschijnlijk gepleegd is.

* De Sibylle verschijnt aan Claudius. Ze lachen om de verbranding van Claudius' memoires. De Sibylle vertelt in het kort hoe het verder zal verlopen. Dan is het tijd voor Claudius om de Sibylle te vergezellen...

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen