Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART NINE: ZEUS, BY JOVE

Verhaal

In 37 sterft Tiberius, 79 jaar, met enige hulp van buitenaf, en Caligula, 25 jaar, volgt hem op, samen met Gemellus, 12 jaar, zoontje van Livilla en Castor, en astmalijder. Caligula, zoon van Germanicus en Agrippina, is aanvankelijk geen slecht keizer, maar gooit wel met geld en beschouwt zijn zus Drusilla als zijn echtgenote. En dan wordt hij zwaar ziek. Na zijn genezing beschouwt hij zichzelf als Zeus. Claudius denkt dat iedereen nu wel vlug zal inzien dat Caligula gek is en dat de republiek snel zal terugkeren, maar iedereen - ook Claudius zelf! - speelt met Caligula mee om in leven te kunnen blijven. Caligula geneest Gemellus van zijn astma. Drusilla is ondertussen in verwachting van Caligula die vreest dat zijn kind machtiger zal worden dan hijzelf, en dus weet wat hem te doen staat...

Antonia, Claudius' moeder, heeft ondertussen besloten een eind aan haar leven te maken, en deelt dat ook aan Claudius mee.

Analyse scène per scène

* Claudius heeft in Caligula's nalatenschap een amulet gevonden dat ooit toebehoorde aan Germanicus, vader van Caligula en broer van Claudius.

* Tiberius is stervende op Capri. Caligula laat hem de zegelring van zijn vinger nemen en laat zich dan door de aanwezige senatoren als keizer begroeten. Tiberius blijkt echter nog te leven, maar Macro lost dat probleem op.

* Herodes Agrippa en Claudius zijn op bezoek bij Antonia; ook haar kleinzoon Gemellus is daar.

* Caligula laat zich tot consul kiezen en neemt Claudius als collega. Claudius moet wel in het paleis komen wonen. Zijn eerste opdracht als consul is standbeelden van Nero en Drusus, Caligula's broers, laten maken. Caligula lijdt aan vreselijke hoofdpijnen en zijn zuster Drusilla troost hem. Het gehoest van Gemellus irriteert hem bovenmatig. Dan wordt hij geveld door een erge aanval.

* Caligula ontwaakt uit de coma en ontbiedt Claudius. Hij vertelt hem dat hij niet echt ziek was maar een metamorfose onderging: hij is nu de oppergod Zeus geworden. Caligula bevestigt dan dat hij zijn vader heeft gedood en met al zijn zussen heeft geslapen. Drusilla, zijn lievelingszus, is ook een godin.

* Macro brengt de senatoren op de hoogte van de metamorfose van de keizer; hun aanvankelijk hoongelach duurt niet lang.

* Tegenover Herodes en Antonia klaagt Claudius over het leven aan het hof en toont medelijden met Drusilla.

* Caligula en Drusilla beledigen in de tempel van Jupiter de beelden van enkele goden. Drusilla zal er het kind van Zeus (= Caligula) baren.

* Caligula is hypergevoelig: een god hoort nu eenmaal alles, vooral het gehoest van Gemellus. Even later komt Macro met Gemellus' hoofd binnen. Deze tussenkomst redt Claudius' leven, want de standbeelden van Nero en Drusus zijn niet tijdig klaargeraakt.

* Antonia vertelt Claudius dat ze besloten heeft zelfmoord te plegen; langer in dit Rome blijven kan ze niet. Ze herhaalt dat Claudius altijd een grote teleurstelling is geweest voor haar en geeft hem, als laatste overlevende van haar kinderen, de opdracht alles na haar dood te regelen.

* Claudius is in het sterfhuis van zijn moeder. Haar slavin blijkt alles te hebben geregeld want Antonia was bang dat Claudius iets zou vergeten. Claudius is er kapot van.

* Dronken zoekt Drusilla haar "Zeusje". Claudius verwijt haar dat ze niet aanwezig was op Antonia's begrafenis. Drusilla vindt Caligula tenslotte, getooid met baard en lauwerkrans. Hij ketent haar vast aan het "hemelgewelf" en snijdt de ongeboren vrucht uit haar buik om ze op te eten. Claudius ziet hem buitenkomen met bebloede mond...

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen