Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART EIGHT: REIGN OF TERROR

Verhaal

Seianus, prefect van de pretoriaanse wacht en schoonbroer van Claudius, gaat verder met het opruimen van alle obstakels tussen hem en de keizerlijke troon. Zo moet ook Agrippina, de weduwe van Germanicus, eraan geloven met haar oudste zonen. Livilla, de minnares van Seianus, wil dat Seianus met haar trouwt, maar dat stuit op een veto van keizer Tiberius (die er echter niet tegen is dat Seianus trouwt met "Helena", de dochter van Livilla). Wat dan helemaal niet naar de zin is van Livilla en Helena wordt op onverklaarbare wijze ziek en gaat zienderogen achteruit...

Ondertussen mogen Livilla en Seianus elkaar niet meer zien (tot na het huwelijk van Seianus met Helena). Om Seianus aan zijn belofte te herinneren dat hij met haar (= Livilla) zou trouwen, schrijft ze hem een dreigbrief waarvan de kladjes gevonden worden door haar moeder Antonia. Claudius' "Geschiedenis van Carthago" is af, en Antonia stuurt Claudius naar Capri, naar Tiberius, met een kopie van zijn geschiedenis, waarin de brief van Livilla aan Seianus verborgen zit...

Tiberius is in alle staten wanneer hij de ware bedoelingen van Seianus verneemt, en smeedt een plan om hem te elimineren. Caligula suggereert om de hulp van Macro, de tweede in bevel in de pretoriaanse wacht, te gebruiken...

Analyse scène per scène

* Terugblik door de oude Claudius. Tiberius' macht nam af doordat hij zich op Capri teruggetrokken had. Seianus controleerde alles en niets was veilig voor hem: hij liet zelfs Agrippina en haar kinderen arresteren. Zelf is hij gescheiden van zijn vrouw Apicata en is hij de minnaar gebleven van Livilla.

* Apicata, de ex van Seianus, vraagt Antonia, Claudius' en Livilla's moeder, een goed woordje voor haar te doen: ze wil graag haar kinderen opnieuw bij zich. Antonia maakt Apicata verwijten. Die dreigt dan om aan Tiberius te laten weten dat Castor door Livilla vermoord is om ongestoord haar verhouding met Seianus te kunnen verder zetten. Claudius vindt dat Livilla alleszins tot veel in staat is.

* Livilla is bij Helena als Antonia haar ter verantwoording roept. Is ze werkelijk van plan om met Seianus te trouwen? Livilla wil dat inderdaad, en daarom vraagt Antonia om Seianus' kinderen terug te geven aan Apicata.

* Seianus vraagt Tiberius op Capri om Livilla's hand. Dat vindt Tiberius te ambitieus voor Seianus en biedt hem een huwelijk aan met haar dochter Helena.

* Tiberius ontmoet zijn gevangen genomen nicht Agrippina. Zij vertelt hem dat het volk van Rome nog steeds de familie van Germanicus verafgoodt. Tiberius heeft echter Gemellus (zoon van Castor en Livilla) als opvolger op het oog, niet een van de zonen van Germanicus. Tiberius verbant Agrippina en haar zoon Nero.

* Seianus houdt, zoals gewoonlijk, een aantal senatoren weg van bij Tiberius. Zijn eigen kinderen wil hij bij hun moeder weghouden. Hij vertelt Livilla over Tiberius' weigering hen te laten huwen en over zijn voorstel dat hij (Seianus) met Helena mag trouwen. Livilla wordt hysterisch. Seianus wil echter met Helena trouwen opdat hij zo Livilla zou kunnen blijven zien.

* In de senaat wordt het arrestatiebevel tegen Drusus, de andere zoon van Agrippina, goedgekeurd.

* Caligula ontmoet Claudius op straat en vertelt hem over de arrestatie van Drusus. Claudius waarschuwt Caligula voor Tiberius, maar Caligula is in de wolken met een invitatie van Tiberius om naar Capri te komen. Claudius wil dat Caligula daar een goed woordje doet voor zijn familieleden.

* Claudius krijgt bezoek van zijn vrouw Aelia, de zuster van Seianus. Antonia en Claudius maken zich ongerust over de ziekte van Helena.

* Aelia is bij Livilla. Die is razend op Seianus. Aelia vergoelijkt het huwelijk van haar broer met Helena; hij houdt immers alleen van Livilla.

* Claudius is in het scriptorium waar zijn geschiedkundig werk over Carthago wordt gekopieerd. Daar ontmoet hij Asinius Gallus, die kort na hun gesprek gearresteerd wordt.

* Seianus zet Gallus onder druk om een bekentenis te ondertekenen, wat Gallus hooghartig weigert.

* Antonia toont Claudius een kladje van een brief van Livilla aan Seianus, waarin ze de moord op Castor bekent. Livilla wil dat Seianus een greep doet naar de macht zodat niets hun huwelijk nog belemmert. Antonia vermoedt dat Livilla nu ook haar eigen dochter Helena aan het vergiftigen is. Antonia beraamt een plan om Tiberius te waarschuwen. Via een boekrol van Claudius' werk over Carthago zal ze hem een brief doen toekomen met concrete beschuldigingen aan het adres van Seianus.

* Claudius bezoekt Tiberius op Capri, waar ook Caligula is. Tiberius leest de brief en doorziet eindelijk Seianus. Caligula raadt Tiberius aan om Macro, Seianus' tweede in bevel, in te schakelen om Seianus uit de weg te ruimen en Rome te zuiveren van zijn aanhangers.

* In de senaat wordt, in aanwezigheid van Seianus, een brief van Tiberius voorgelezen. Daarin wordt Seianus ervan beschuldigd een staatsgreep te willen plegen en de moord op de keizer te beramen. Seianus wordt vervolgens door Macro gearresteerd en weggeleid.

* De kinderen van Seianus worden terechtgesteld; bij het meisje was er een klein probleempje. Hun lijken worden dan op de Scalae Gemoniae gegooid. Ook Seianus wordt terechtgesteld.

* Antonia sluit haar dochter Livilla op en verhongert haar.

* Aelia, Claudius' vrouw, komt hem om hulp smeken; heel Seianus' familie staat immers op de zwarte lijst. Claudius weigert te helpen.

* Later zou Claudius aan Aelia, die de zuiveringen overleefd had, haar volledige bruidsschat terugbetalen.

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen