Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART SEVEN: QUEEN OF HEAVEN

Verhaal

Tiberius - hierin niet tegengewerkt door zijn achterneefje Caligula - geeft zich over aan alle vormen van seksuele uitspattingen; één van zijn slachtoffers (Lollia) pleegt zelfmoord, na haar wedervaren te hebben verteld tijdens een diner met veel vooraanstaande gasten. Livia ziet haar invloed bij Tiberius verdwijnen door Seianus, die evenwel op zijn beurt op de troon loert. Als Tiberius' zoon Castor zijn vader daarvoor waarschuwt, weigert Tiberius hem te geloven.

Claudius is uitgenodigd bij Livia voor haar verjaardag, wat hem erg zenuwachtig maakt: moet ook hij nu sterven? Maar dan blijkt dat Livia iets heel anders voorheeft met Claudius, en daarbij laat ze zich leiden door een oude Sibyllijnse voorspelling. En Claudius wil doen wat Livia hem vraagt, maar vraagt haar in ruil de informatie die een historicus nodig heeft. Livia overlijdt korte tijd later, in 29, op zevenentachtigjarige leeftijd.

Claudius scheidt van Urgulanilla en huwt onmiddellijk met Aelia, de zuster van Seianus (die deze zaakjes natuurlijk geregeld heeft om zichzelf nauwer met het keizerlijk huis te verbinden).

Tenslotte overlijdt Livilla's echtgenoot, Castor, door de hand van zijn echtgenote...

Analyse scène per scène

* Tijdens een banket vertelt Lollia aan o. m. Agrippina en Claudius welke seksuele vernederingen ze moest ondergaan om haar dochter te vrijwaren van de lage lusten van Tiberius. Dan pleegt ze voor ieders ogen zelfmoord.

* Livia en Tiberius (in hun draagstoelen) kruisen elkaar in de straten van Rome. Als verjaardagsgeschenk zou Livia vergoddelijkt willen worden.

* Tiberius en Seianus raadplegen de waarzegger Thrasyllus: hoelang zal Livia nog leven?

* Caligula geeft Tiberius een pornografisch boek cadeau.

* Castor waarschuwt zijn vader Tiberius voor de echte bedoelingen van Seianus.

* Seianus en Livilla samen in bed; opdat dit ongestoord zou kunnen gebeuren kreeg Castor een slaapmiddel toegediend. Een sterkere dosis zou hem evenwel voor altijd kunnen doen slapen...

* Claudius, Herodes en Castor ontmoeten elkaar op de markt. Castor ziet er slecht uit en voelt zich ook niet goed. Claudius is op zoek naar een passend geschenk: hij is bij Livia uitgenodigd op haar verjaardag.

* Silius Caecina wordt gearresteerd op grond van verraad tegen Tiberius.

* Tiberius brengt een offer aan Augustus. Agrippina verwijt hem dat hij al haar vrienden uit de weg ruimt (Lollia en Caecina). Ze vraagt Tiberius goed te zijn voor haar kinderen. Tiberius kan haar echter niet vergeven wat ze hem dwong Piso aan te doen.

* Claudius en Caligula bezoeken Livia op haar verjaardag. Livia noemt Caligula een monster en vertelt in bedekte termen aan Claudius dat Caligula als kind verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader Germanicus. Ze voegt eraan toe dat Caligula Tiberius zal opvolgen, en dat zelf Claudius Caligula zal opvolgen. Dat blijkt uit een Sibyllijnse voorspelling die ze tussen de papieren van Augustus heeft gevonden. Van Caligula verwacht ze dat hij, zodra hij keizer is, haar vergoddelijkt omdat ze doodsbang is voor de straf voor de misdaden die ze begaan heeft. Ze biecht Claudius, op diens verzoek, al haar misdaden op in ruil voor de belofte dat hij zal ijveren voor haar vergoddelijking.

* Claudius wil Castor bezoeken die zwaar ziek is. Seianus vertelt Claudius dat Urgulanilla (Claudius' vrouw) zwanger is zonder Claudius' medewerking en dringt aan op een echtscheiding. Claudius kan nu met Seianus' zuster Aelia trouwen.

* Castor sterft terwijl Livilla en Seianus toekijken.

* Herodes, Agrippina, Antonia en Claudius hebben het over het huwelijk van Claudius. Antonia en Agrippina verwijten Claudius zijn zwakheid, Herodes steunt hem.

* Claudius belooft Livia op haar sterfbed zijn best te doen voor haar vergoddelijking.

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen