Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART SIX: SOME JUSTICE

Verhaal

In 14 kan Tiberius, die ondertussen 56 is geworden, eindelijk op de troon komen, maar zijn achterdocht tegenover iedereen is zeer groot; eigenlijk vertrouwt hij alleen Seianus, die veel vermeende tegenstanders van Tiberius uit de weg ruimt via valse aanklachten, wat dan Tiberius weer niet populairder maakt...

Germanicus is ondertussen in Syrië gestorven vergiftigd (zo beweert zijn vrouw Agrippina) met de medewerking van Piso (pro-consul van Syrië) en diens vrouw Plancina, die daartoe een notoire gifmengster, Martina, hadden ingeschakeld.

Agrippina besluit de moord op haar man niet ongewroken te laten, en ze laat de zaak voor de senaat brengen. Piso, die in nauwe schoentjes zit, probeert Tiberius en Livia te dwingen hem vrij te spreken door hen te chanteren met compromitterende brieven, maar zal hij daar ook in slagen, of kan Livia ook dit probleem oplossen?

Analyse scène per scène

* Claudius zit op de latrine en haalt herinneringen op aan zijn broer Germanicus.

* Germanicus is in Antiochië overleden; zijn as wordt naar Rome gebracht. Noch Tiberius, noch Livia zijn in Ostia om Agrippina met Germanicus' as te ontvangen; Claudius is er wel.

* Tiberius ergert zich aan het volk dat om Germanicus roept. Op de koop toe dreigen er van de kant van Agrippina en Castor beschuldigingen tegen Piso, die gouverneur van Syrië was, en diens vrouw Plancina.

* Agrippina, in gesprek met Antonia, beschuldigt Piso van moord op Germanicus. Bij de maaltijd vertelt ze welke griezelige gebeurtenissen plaatsvonden tijdens hun verblijf in Antiochië. De kleine Caligula verschijnt: hij wil weg uit Rome, hij vindt het er niet leuk. De gifmengster Martina, die als getuige zal optreden tegen Piso en Plancina, is al onderweg naar Rome. De zaak tegen Piso zal voor de senaat behandeld worden, niet voor een gewone rechtbank.

* Piso en Plancina zijn ter verantwoording geroepen door Tiberius. Ze schamen zich niet voor wat ze gedaan hebben. Ze vernemen dat de beschuldiging "hoogverraad" luidt. Tiberius verneemt dat Martina onderweg is naar Rome.

* Claudius en Herodes huren een kamer om er Martina veilig onder te brengen.

* Piso wordt aangeklaagd in de senaat.

* Een huiselijke scène: Caligula wordt achternagezeten door zijn grootmoeder Antonia, die ontdekt heeft dat hij met zijn zusje Drusilla sliep. Antonia noemt Caligula een monster.

* Martina blijkt ondanks alle goede voorzorgen verdwenen te zijn.

* Piso voert tot zijn verdediging aan dat hij op persoonlijk bevel van de keizer handelde. Hij wil en mag dus de bewuste brief niet voorlezen omdat die het keizerlijk zegel draagt. Het verzoek om de brief toch te laten voorlezen wordt door Tiberius afgewezen.

* Piso verwijt Plancina dat het haar idee was om Germanicus te doden. Seianus komt binnen en meldt dat hij wachters rond hun huis heeft geplaatst "om Piso te beschermen". Hij vraagt de bewuste brief af te geven voor het persoonlijk archief van de keizer. Piso moet wel aan dit verzoek voldoen.

* Seianus vertelt Tiberius dat het volk de keizer beschuldigt van de moord op Germanicus. Tiberius beveelt woedend Martina koste wat het kost te vinden.

* Martina zit ondertussen doodgemoedereerd aan tafel bij Livia; het gesprek gaat over gif. Bij Germanicus heeft Martina belladonna gebruikt en voor "verschijningen" gezorgd. Daarbij heeft de kleine Caligula goede diensten bewezen; die denkt een god te zijn en mensen te kunnen doden.

* In de senaat deelt Plancina mee dat ze haar zaak wil scheiden van die van haar man (Piso) wanneer ze merkt dat Tiberius zijn handen van Piso aftrekt. Later probeert ze Piso te overhalen om zelfmoord te plegen opdat hun bezittingen in de familie zouden kunnen blijven en hun reputatie gered zou worden. Piso bluft echter dat hij nog een brief heeft, een van Livia, die niet verzegeld is en die dus wel mag voorgelezen worden.

* Livia vraagt Tiberius te beletten dat haar brief voorgelezen wordt en Piso vrij te laten. Tiberius weigert woedend.

* Livia vertelt Plancina dat zij, in ruil voor die brief, vrijuit zal gaan en dat Piso best zelfmoord zou plegen.

* Plancina stelt haar man voor om samen zelfmoord te plegen hij eerst. Als Piso daar tenslotte toch voor terugdeinst, helpt Plancina hem en neemt de brief mee.

* In het huis van Antonia heeft Caligula een brandje gesticht.

* Naast Claudius (nog steeds op de latrine) zijn enkele papieren in brand geraakt.

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen