Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART FIVE: POISON IS QUEEN

Verhaal

Germanicus, die grote overwinningen heeft behaald op de Germanen, verneemt van zijn broer Claudius hoe hun neef Postumus Agrippa in de val is getrapt die Livia voor hem gespannen had, met de medewerking van Claudius' zuster Livilla. Germanicus zal Augustus op de hoogte brengen.

Augustus vertrekt, tot grote verrassing van Livia, naar Corsica (en moet daarbij het eiland van Postumus' ballingschap, Planasia, passeren), en Livia vermoedt dat Augustus iets te weten is gekomen... Maar van wie? En is het ook zijn bedoeling zijn testament (nu opgemaakt in Tiberius' voordeel!) te veranderen? Ze kan dat alleen maar te weten komen door de Opper-Vestaalse Maagd er met een list toe te bewegen het testament van Augustus te openen. En zoals steeds zal ze vernemen wat ze weten wou...

Augustus is nu, na vijftig jaar huwelijk, een gevaar geworden voor Livia's plannen, en daarmee is ook zijn lot bezegeld. Alleen Postumus moet nu nog uitgeschakeld worden, en dat zal gebeuren door de hand van een veelbelovend officier van de pretoriaanse wacht, Aelius Seianus.

Analyse scène per scène

* Germanicus brengt in de senaat verslag uit over zijn verblijf in Germanië.

* Claudius en Germanicus praten over hun vrouwen en over de gebeurtenissen in het Teutoburger-woud. Germanicus vraagt Claudius informatie over Postumus want Claudius' brieven waren nogal vaag. Dat was met opzet omdat Livia ieders post opent. Claudius vertelt aan Germanicus het verhaal van Postumus: Livilla's verraad en Livia's rol daarin; Livia heeft waarschijnlijk al heel wat moorden op haar geweten.

* In de tuin vertelt Augustus Livia dat hij op reis gaat naar Corsica. Livia vindt dat geen goed idee omdat ze zo vermoedt dat Augustus ook Planasia zal aandoen om er Postumus te bezoeken.

* Livia zet Livilla onder druk: Augustus vermoedt iets; heeft zij soms haar mond voorbijgepraat? Verkiest ze toch Postumus boven Castor? Livilla ontkent. Wie heeft er dan gepraat? Claudius misschien?

* Augustus arriveert op Planasia bij Postumus, die hem met verwijten overstelpt. Augustus betuigt zijn spijt, huilt en geeft toe dat hij bedrogen is. Germanicus heeft hem ingelicht.

* Livia ontvangt de Opper-Vestaalse Maagd en belooft de tempel van Vesta te zullen verfraaien in ruil voor inzage in Augustus' testament, om te zien of er veranderingen werden aangebracht ten gunste van Postumus. Ze doet alsof in het testament een besluit zou staan ter verfraaiing van de tempel, als een verjaardagscadeautje voor haar.

* Augustus heeft buikpijn. De behandelende arts stelt een vakantie voor die Augustus afwijst: hij voorvoelt zijn dood. Een voorteken wijst op Postumus Agrippa als opvolger.

* Livia vertelt Tiberius dat Augustus zijn testament veranderd heeft ten gunste van Postumus. Tiberius wil weten waarom, maar Livia moet ditmaal het antwoord schuldig blijven. Tiberius ontsteekt in woede: hij knapt het vuile werk op terwijl een ander met de pluimen gaat strijken; hij wil ermee kappen. Livia raadt hem aan niet al te ver weg te gaan voor het geval er iets zou gebeuren.

* Augustus komt Claudius vertellen dat hij zich in hem heeft vergist; Germanicus heeft hem de ogen geopend. Hij vertelt hem ook over de verandering die hij in zijn testament heeft aangebracht.

* Tijdens een avondje dobbelen in Nola wordt Augustus plots onwel en moet doodziek naar bed gebracht worden.

* Na deze aanval wil Augustus uitsluitend nog door hemzelf geplukte vijgen uit de tuin eten.

* De arts bericht dit aan Livia. Peinzend kijkt ze naar buiten waar de vijgen aan de boom hangen.

* Livia bezoekt de doodzieke Augustus. Ze beklaagt zich: Augustus had beter naar haar geluisterd! Ook zij behoort immers tot de familie van de Claudii... Alles wat ze gedaan heeft, deed ze voor Rome, niets voor zichzelf. Ondertussen is Augustus gestorven; ze sluit hem de ogen en vervolgt haar monoloog. Tiberius komt binnen; Livia laat hem even bij Augustus maar raadt hem niet van de vijgen te eten.

* Livia vertelt de verzamelde senatoren dat Augustus slaapt en dat Tiberius bij hem waakt. Seianus, zoon van de commandant van de pretoriaanse wacht, krijgt van Livia de opdracht Postumus op Planasia te gaan vermoorden; hetzelfde moet gebeuren met Fabius Maximus, die op Planasia getuige was van de verzoening tussen Augustus en Postumus.

* Claudius komt Livia condoleren. Op haar vraag hoe het in de senaat loopt, vertelt hij dat er gedebatteerd wordt over de vergoddelijking van Augustus en dat er ook een voorspelling was dat Augustus god zou worden: wel was die voorspelling in het Etruskisch...

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen